İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Satış Yönetiminde Verimlilik ve Karlılık Yaratan Analizler ve İş Modelleri Eğitimi - 28 Ağustos 2019

* İşletmelerin karlılığını etkileyen temel faktörler ve satış verimliliği ilişkisi

* Satışta hedef belirleme ve planlama

* Satışta hedef-gerçekleşen analizi ve iş planı oluşturma

* Satışta büyüme ve trend analizleri ile performans ölçümleme

* Hedef pazar seçimi ve seçilen pazarlarda etkinlik analizi

* Coğrafi alan analizleri ile mevcut pazar ve yeni pazar stratejilerinin oluşturulması

* İç piyasa ve yurt dışı piyasada rekabet ve pazar analizleri ile önceliklendirme ve konumlanma stratejileri

* Satış kanalı analizleri ile kanaldaki oyuncuların (bayi, toptancı, distribütör, perakendeci vb.) verimliliğinin ölçümlenmesi ve kanal stratejilerinin değerlendirilmesi

* Ürün satış analizleri ile yeni ürün, ürün çeşitliliği ve ürün terk kararlarının oluşturulması

* Satış temsilcisinin verimliliğinin ölçümlenmesi ve satıcı bazında maliyet, satış ve karlılık analizleri ile satış performansının değerlendirilmesi

* Satış temsilcilerinin günlük faaliyetlerinin planlanması ve verimliliklerinin ölçümlenmesi

* Satış verimliliği için doğru sayıda satış ekibi oluşturma ve satış ekiplerinin sayısının belirlenmesi

* Satış koşullarının verimliliğinin ölçümlenmesi ve ortalama vade analizi

* Satışta risk yönetimi için vadeli ve peşin satışların analizi, şahsi çek - müşteri çeki analizi, açık hesap analizi ve toplam risk / ciro oranı analizleri

* Satış sonuçlarının işletmenin mali tablolarına etkisi ve satışta karlılık yaratan stratejilerin oluşturulması

*Satışta veri analizi ve raporlama teknikleri

 

Eğitmen : Bülent Başar

Tarih - Gün : 28 Ağustos 2019 / Çarşamba

Saat : 09:30 - 17:00

Yer : Denizli İhracatçılar Birliği Nihat Zeybekci Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.