İhracat Rakamları (Bin USD)
English

Diksiyon, Güzel Konuşma ve Hitabet Eğitimi - UŞAK - 26 Nisan 2019

* Diksiyona giriş

* Diksiyon ve güzel konuşma nedir

* Güzel konuşma ve hitâbet sanatı

* Fonetik (ses bilgisi/ses bilimi)

* Ses, kelime, söz akımı, anlatım, jest ve mimik

* Konuşma organlarının tanımlanması

* Diyafram nedir

* Diyafram çalışmaları

* Sesin nitelikleri

* Sesin etkili kullanımı, ses eğitimi

* Doğru nefes, doğru ses

* Soluk/Ses kullanımı ve çalışmaları

* Artikülasyon (boğumlama)

* Konuşma aygıtımıza esneklik kazandırma

* Tonlama, vurgulama, ulama, durak vb. kurallar

* Akıcı ve net konuşma

* Kişilerarası iletişimde güzel konuşma becerileri

* Topluluk önünde konuşma korkusunu yenme

* Doğaçlama konuşma ve dramatik öğeler

* Güzel konuşmada beden dilinin etkin kullanımı

* Sahne çalışmaları ve irticalen konuşma yetisinin irdelenmesi

* Etkili iletişim ve hitâbet yeteneği

* Türkçe yazıldığı gibi okunmaz!

* Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farklar

* Diksiyon, güzel konuşma ve hitâbet ile ilgili alıştırmalar ve dramatik öğeler ile temrinler

 

Eğitmen : İrfan Atasoy / Kodpit Teknoloji A.Ş.

Tarih - Gün : 26 Nisan 2019 / Cuma

Saat : 10:00 - 17:00

Yer : Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

Başvuru : Online Başvuru Formu 

Bu eğitim programının katılımı 40 kişi ile sınırlı olup, katılımcılar online başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.