İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-78 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/202-1425                                             Denizli, 08/08/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-78)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Mevzuat Değişiklikleri

2) ABD / Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

3) Filipinler Ticaret Heyeti

4)Türkiye- Kore Cumhuriyeti STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları

5) Cosme Programı Çağrısı

6) Pazara Giriş Uygulamaları

7) Saraybosna Helal Fuarı

8) The Best Product Of Kazakistan 2018 Fuarı

9) Prodexpo 2019 Milli Katılım Organizasyonu Ön Duyurusu

 

1) AB Mevzuat Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) nezdinde gerçekleştirilen muhtelif mevzuat değişiklikleri kapsamında, AB'de bazı tarım ve sanayi ürünlerinde Ortak Gümrük Tarifesi vergilerinin askıya alınmasına ilişkin 1387/2013/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2018/914/AB sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Haziran 2018 tarih ve L 162 sayılı nüshasında yayımlanmış olduğu bildirilmektedir.

 

2) ABD / Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) isimli ürün grubu ithalatına anti-damping ve telafi edici vergi uygulandığı bildirilmektedir.

ABD'nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyeti iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olup ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmaların yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, adı geçen ABD'li kurumlar tarafından 1 Ağustos 2018 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve birer örneği ekte gönderilen bildirimlerle; ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” ithalatına uygulanmakta olan anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerine nihai gözden geçirme (Sunset Review) soruşturmasının başlatılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Bahse konu açılış bildirimlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bu süreçte ITA ve ITC, ilgili taraflarca verilen cevapların "yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verildiği belirtilmiştir. Bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için ülke hükümetinin yanı sıra; soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerektiği ifade edilmektedir. İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda; ABD otoritelerince "tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebildiği bildirilmektedir. Hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda; mezkur otoriteler soruşturmaya ilişkin kararlarını "mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak aldığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, dampingin/sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA'nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Ağustos 2018) en geç 10 gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerektiği bildirilmiştir. Taraf olunmasına müteakip ilgili tarafların "tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 30 gün içerisinde ABD'nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerektiği bildirilmektedir. Adı geçen mevzuata http://law.justia.com/cfr/title19/19-3.0.2.4.1.html#19:3.0.2.4.1.2.2.18 internet linkinden ulaşılması mümkündür.

Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC'nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren (1 Ağustos 2018) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 30 gün içerisinde ise ekte kayıtlı Resmi Gazete'de yer alan soruları cevaplayarak ITC'ye iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir.

EKLER:

1. Açılış Bildirimi - Resmi Gazete - ITA

2. Açılış Bildirimi - Resmi Gazete - ITA

 

3) Filipinler Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 25.07.2018 tarihli yazıda; TİM organizasyonu ile 02 ‑ 04 Ekim 2018 tarihleri arasında Filipinler'in Manila şehrine yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceği; söz konusu organizasyonda her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu heyete; "gıda (şekerleme, makarna, zeytinyağı, süt, süt tozu, un ve unlu mamuller vb.), inşaat malzemeleri, medikal ve ilaç, enerji (güneş ve rüzgar enerjisi), iklimlendirme, kozmetik, mücevher, giyim (konfeksiyon), ağaç ve orman ürünleri (mobilya), tarım makineleri, deri ve deri mamulleri sektörleri” başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, azami 20 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların https://bit.ly/2LjrHDEadresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak en geç 30 Ağustos 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen aşağıdaki dolar hesabına 1.200.-USD(katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

EK: Taslak Program

Banka Bilgileri:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube Kodu: 282)

TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 (Dolar Hesabı)

 

4) Türkiye-Kore Cumhuriyeti STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin Mal Ticareti Anlaşması'nın 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girdiği; müteakiben, Hizmet Ticareti Anlaşması ve Yatırım Anlaşması'nın da 26 Şubat 2015 tarihinde imzalandığı belirtilmektedir.

Devamla, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkındaki Karar'ın 5 Haziran 2018 (mükerrer) tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı ve bahse konu Anlaşma'ya ilişkin iç onay sürecinin de tamamlandığı bildirilmektedir.

Bu minvalde, Türkiye ve Güney Kore arasında Hizmet Ticareti Anlaşması ve Yatırım Anlaşması'nın 1 Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmesi hususunda iki ülke arasında mutabakat sağlandığı ifade edilmektedir.

Bahsi geçen Anlaşma metinlerine, http://www.ticaret.gov.tr/ adresinden ulaşılması mümkündür.

 

5) Cosme Programı Çağrısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında işletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Anlaşmasının 16 Ekim 2014'te imzalandığı ve söz konusu programdan etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmek adına anılan program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, COSME Programı kapsamında, ‘Intellectual Property (IP) PreDiagnostic and Improving Access to Patent Protection for Innovative EU SMEs' proje teklif çağrısının yayınlandığı iletilmekte ve projeye ilişkin detaylı bilgiler ekte sunulmaktadır.

EK: Proje Teklif Çağrısı

 

6) Pazara Giriş Uygulamaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları doldurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden "Iraqi Life Insurance Company” ve "National Insurance Company” firmalarının 13 Temmuz 2018 tarihi itibariyle çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Birleşmiş Milletler'in konu ile ilgili duyurusuna ise https://www.un.org/press/en/2018/sc13423.doc.htm adresinden ulaşabilmenin mümkün olduğu bildirilmektedir.

 

7) Saraybosna Helal Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odası (İTO)'dan aldıkları bir yazıya atfen; Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 27- 29 Eylül 2018 tarihleri arasında ‘Saraybosna Helal Fuarı' düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkemiz ile Bosna Hersek arasındaki coğrafi, sosyal, tarihi yakınlık, iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları, Türk ürünlerine karşı duyulan yakın ilgi, ülkemiz ürün ve hizmetlerinin Bosna Hersek için taşıdığı büyük potansiyel, Bosna Hersek'teki helal sertifikasyonuna sahip ürün ve hizmet trendinin giderek yükseldiği ve ülkemizde Helal Akreditasyon Merkezi'nin kurulması noktalarından hareketle daha önce de 6 defa Türk Ürünleri Fuarı gerçekleştirildiği ve 2015 yılında da Saraybosna İş Forumu'na İştirak edildiği ayrıca ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarda helal sertifikalı ürün ve hizmetlere yer verilecek olup, fuar m² katılım bedeli tüm hizmetler dâhil 960 TL'dir. Ek 1'de detaylı bilgi ve Ek 2'de başvuru formu bulunan fuara katılmayı arzu eden firmalarımızın İstanbul Ticaret Odası ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

EKLER:

1. Saraybosna Helal Fuarı Tanıtım Metni

2. Başvuru Formu

 

8) The Best Product Of Kazakistan 2018 Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış İlişkiler Ekonomik Kurumu (DEİK)'ten aldıkları yazıya atfen; 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Atameken" Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası ve Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası himayelerinde "The Best Product of Kazakhstan 2018" Fuarı düzenleneceği,

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren 150'ye yakın Kazak firmasının ürünlerinin sergileneceği ve 1200'den fazla firmadan temsilcinin ziyaretçi olarak yer alacağı fuarın "Hızlı Tüketim Ürünleri: Makine, Hammadde ve Malzemeler" konulu ikinci ana sergi alanı (pavilyon) hızlı tüketim malları üretiminde kullanılan makine, ekipman ve malzeme imalatçısı firmalara ayrıldığı,

Kazak tarafı gıda sanayiinin bütün alt sektörleri, tekstil ve ayakkabı, kişisel bakım ve hijyen ürünleri, ev tekstili ve mobilya, elektronik ve diğer sanayi ürünleri başta olmakla, her türlü tüketim malının imalatı ve tüketiciye ulaştırılması için ihtiyaç duyulan makine ve ekipman, hammadde ve ara malı, ambalaj malzemeleri, depolama araç ve makineleri ve diğer ürünlerin üretimi ve satışını yapan Türk firmalarını fuarın bahse konu pavilyonunda yer almaya davet etmektedir. Katılımcı firmalarımız burada ürünlerini sergilemenin yanı sıra, fuarın diğer kısmında standı bulunan ve üreticisi/satıcısı oldukları ekipman ve malzemelerin potansiyel alıcısı olan Kazak firmaları temsilcileri ile bir araya gelme ve organizasyon komitesi tarafından düzenlenecek seminer ve ikili görüşme programlarına iştirak etme imkanı bulacakları,

Kazakistan ve diğer bölge ülkelerine ihracatımızın artması ve pazar olanaklarının yerinde araştırılması açısından önemli bir fırsat olan fuarın makine - ekipman, hammadde ve malzeme üreticileri ve satıcıları için ayrılmış bölümüne ilgili firmalarımızın katılımında büyük fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Fuarla ilgili dokümanlara aşağıdaki internet bağlantılarından ulaşılabilir:

Katılım formu: http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-17104

Katılım koşulları: http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-17106

Tanıtım sunumu: http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-17108

Katılım için 10 Eylül 2018 tarihine Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası Fuar Koordinatörü Akmaral İssembayeva ile iletişime geçilmesi gerekmektedir:

Telefon: +7 701 996 10 05 (mobil), +7 7172 27 96 16 / 27 90 54 / 27 90 55 / 27 90 56

E-posta: Akmaral.issembayeva@gmail.com

Kazak tarafı ile iletişimin daha verimli bir şekilde sürdürülmesi adına, katılmak isteyen firmalarımızın aynı zamanda DEİK'e (Elnur Osmanov, Tel: 0212 339 50 67, E-posta: eosmanov@deik.org.tr) de bilgi vermeleri gerekmektedir.

 

9) Prodexpo 2019 Milli Katılım Organizasyonu Ön Duyurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Moskova - RUSYA'da 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan PRODEXPO 2019 Uluslararası Gıda ve İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun adı geçen birlik tarafından organize edilmesinin planlandığı,

Prodexpo Fuarı bu sene 26.kez düzenlenecek olup, söz konusu fuarda bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat-bakliyat mamulleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatların sergileneceği bildirilmektedir.

Bahsi geçen fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 28 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.