İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-24 Rusya Federasyonu Vize Uygulamaları

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/26-00354                                                        Denizli, 19/02/2019
Konu: Rusya Federasyonu Vize Uygulamaları

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-24)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu 06 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik vize uygulamalarında değişikliğe giden bir Başkanlık Kararı'nın yayımlandığı, bu kapsamda söz konusu kararın bir örneği ve gayri resmî tercümesinin ekte iletildiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan Moskova Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları bir yazıda 11-15 Şubat 2019 tarihlerinde Moskova'da düzenlenen Prodexpo 2019 fuarına yeşil pasaport sahibi bir işadamımızın vizesiz olarak gelmesine karşın ülkeye kabul edilmediği yönünde şifahi bilgiler aldıkları ve Rusya Federasyonu hükümetince vize uygulamalarında bir karar alınmakla birlikte kararın uygulanması hususunda çalışmaların devam ettiği belirtilmektedir.

Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, vize uygulamaları konusunda Rusya Federasyonu tarafından bir karar alınmakla birlikte henüz yürürlüğe girmemiş olup, konuya ilişkin ilgili Bakanlığımızdan bir açıklama yapılıncaya kadar anılan ülkeye seyahatte normal vize gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : Karar'ın Gayriresmi Tercümesi