İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-20 CIIE 2019 Fuarı

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/21-00317                                                        Denizli, 11/02/2019
Konu: CIIE 2019 Fuarı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-20)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, İlki 05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanhay/Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'nde gerçekleştirilen "Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)”na İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği organizasyonunda ülkemizce milli katılım tarafından gerçekleştirildiği, 172 ülkeden yaklaşık 3.600 katılımcının bulunduğu fuarda Gıda ve Tarımsal Ürünler, Aksesuar & Tüketici Ürünleri, Tüketici Elektroniği & Elektronik Aletler, Giyim, Otomobil, Mobilya, Mücevher, Üst Düzey Akıllı Ekipmanlar, Hizmetler sektörleri olmak üzere, 6 ayrı holde 861 m² alanda 38 firmamız iştirak etttiği,

Bu defa, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatımızın artırılmasını teminen, Bakanlığımızca CIIE'nin 2019 yılında aynı tarihlerde gerçekleştirilecek ikinci versiyonuna 4.000 m² lik bir alanda daha güçlü bir düzeyde katılım sağlanmasına karar verildiği,

Diğer taraftan, CIIE ana organizatör kuruluşu ile yapılan temaslarda, fuara yönelik yoğun talep nedeniyle, katılım sağlayacak tüm firmalar ile bireysel sözleşmelerin belli bir takvim çerçevesinde imzalanması zorunluluğu Bakanlığımıza bildirildiği, bu itibarla fuara katılmak isteyen ülkemiz firmalarının en geç 28 Şubat 2019 tarihine kadar yetkili organizatörümüz İMMİB'e başvurulmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : İMMİB'e ait banka hesap bilgileri ve katılım şartları