İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-17 Ülke Eylem Planları

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/18-00292                                                        Denizli, 07/02/2019
Konu: Ülke Eylem Planları

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-17)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen, Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan pazarlarında Türkiye'nin ihracat ve yatırım imkânlarının artırılması doğrultusunda Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Çin Ticaret Eylem Planı, Rusya Ticaret Eylem Planı, Meksika Ticaret Eylem Planı ve Hindistan Ticaret Eylem Planı kapsamında, anılan ülkelerde önem arz eden sorunların türleri, yaşanan sorunların sıklığı/genel yaygınlığı/çözüme kavuşturulabilme dereceleri ve sorunların önceliği gözetilerek sektör ve ülke bazında karşılaşılan sorunlara dair bilgi talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; ülkemiz ile yukarıda anılan ülkeler arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin, 08 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar tim@tim.org.tr ve bestecoskuner@tim.org.tr adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

EK : Sorun Bildirim Formu