İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-16 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/17-00274 Denizli, 04/02/2019

Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-16)

Sayın Üyemiz, 

Konu Başlıkları

1) Özbekistan'a Meyve İhracatı

2) Irak Vasit Valiliğinin Türk Firmalarına Daveti

3) Romanya - Türkiye İş Forumu

4) Bitki Sağlık Sertifikası

 

1) Özbekistan' a Meyve İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 'nden alınan bir yazıda, Taşkent Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen; ülkemizden Özbekistan'a gerçekleştirilen meyve ihracatında bazı sorunların yaşandığı, bu sorunların başında da Özbekistan Karantina Kurumundan temin edilmesi gereken karantina lisans belgesinin ürün sevkiyatı yapılmadan önce temin edilmemesi olduğu ifade edilmektedir. 

Bahse konu yazıda devamla, Özbekistan' gıda ürünleri ihraç edecek firmaların, ürün sevkiyatından önce, bir örneği ekte iletilen belgenin temin edildiği hususunu teyit etmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir. 

Ek : Karantina Belgesi Sureti

 

2) Irak Vasit Valiliğinin Türk Firmalarına Daveti

Türkiye İhracatçılar Meclisi' nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen; Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından iletilen bir Nota'ya atıfla, Vasit Valiliği'nin, Türk şirketlerini Kut şehrinde yer alan ve Vasit Vilayeti'nde bulunan en büyük alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Dubai Alışveriş Merkezi ve benzeri tamamlanmış yatırım projelerinde perakende satış noktaları açmaya davet ettiği belirtilmektedir. 

Yazının devamında, Merkezi Irak'a bağlı Bağdat, Basra, Necef ve Kerbela gibi önemli vilayetlerde yer alan büyük alışveriş merkezlerinin hemen hemen hepsinde, özellikle hazır giyim ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketlerinin açtıkları birimlerde kendi markaları ile faaliyet göstermekte olduğu, Irak'ta anılan sektörlerde Türk malı ve hizmetinin kalite algısının yüksek olduğu, söz konusu birimlerin Irak'la ticaretimize önemli katkı sağladığı değerlendirildiği ifade edilmektedir. 

Ek : Irak Dışişleri Bakanlığı Notası

 

3) Romanya - Türkiye İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atıfla; DEİK, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası (CCIR) ve Türk Romen İşadamları Derneği (TİAD) iş birliğiyle T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın 8 Şubat 2019 tarihinde Bükreş'e gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (CCIR) Romanya-Türkiye İş Forumu gerçekleştirileceği bildirilmekte olup; anılan İş Forumu'nu T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Romanya Cumhuriyeti İş Çevreleri, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Sayın Ştefan-Radu Oprea'nın onurlandıracağı ifade edilmektedir. 

Romanya'nın önde gelen firma temsilcileri ile ikili görüşme imkânının bulunacağı söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, aşağıda yer alan kayıt formunu doldurarak, toplantı katılım bedeli için avans olan 250 Türk Lirası'nın kayıt formunda belirtilen DEİK hesap numarasına 6 Şubat 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ödenmeleri gerektiği belirtilmektedir. 

Katılım Formu : https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/845/12223

Ek : Romanya - Türkiye İş Forumu Taslak Programı 

Detaylı bilgi için irtibat kişisi:

Sn. Aycan Damalı, Avrupa Direktörlüğü İş Konseyi Koordinatörü

E-Posta : adamali@deik.org.tr

Tel : 0212 339 50 74

 

4) Bitki Sağlık Sertifikası 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Ticaret Bakanlığımıza iletilen yazıya atfen; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilga edilerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihdas edilmesi ve yeni kurulan Bakanlığın logosunun değişmesi hasebiyle, mezkûr Bakanlık tarafından tanzim edilen bitki sağlık sertifikalarının güncellendiği belirtilmektedir. 

Anılan yazıda, güncellenen sertifikalara Bakanlığın internet adresinden ( https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/1963/Yeni_logolu_BSS ) erişim sağlanabileceği, söz konusu sertifikaların 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tanzim edilmeye başlandığı, eski logolu bitki sağlık sertifikalarının 31 Mart 2019 tarihine kadar kullanılabileceği, bununla birlikte 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle tamamen yeni logolu sertifika kullanımına geçileceği belirtilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter