İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-14 İran İthalat Yasaklamaları

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/13-00244                                                        Denizli, 30/01/2019
Konu: İran İthalat Yasaklamaları

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-14)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen; ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekileceğini açıklamasının ardından İran Devleti tarafından döviz rezervlerinin etkili kullanılması ve enflasyonun düşürülmesi amacıyla dış ticaret rejiminde kapsamlı değişiklikler yapıldığı, ithal edilecek malların 4 gruba ayrıldığı, 4. Gruptaki malların ithalatının 23 Haziran 2018 tarihinde yasaklandığı belirtilmektedir.

Bu defa, 15 Ocak 2019 tarihinde, 1.292 ürünlük ithalatı yasak ürünler listesine 8'li GTİP bazında ve çoğunluğu tarım ürünü olmak üzere 215 ürünün daha eklendiği duyurulmuş olup, bahse konu ürün listesine aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : İthalatı Yasaklanan 215 Ürün Listesi