İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-12 İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/9-00238                       Denizli, 30/01/2019
Konu: İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-12)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisimizce yürütülmekte olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Kasım 2016 tarihinden bu yana devam ettiği hatırlatılarak;

İnoSuit Programı kapsamında ülkemizde "inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımlar elde edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, son başvuru tarihi 15 Şubat 2019 olup, 2019 yılı Nisan ayında başlayacak olan yedinci dönem İnoSuit Programının katılım koşulları ve programın yürütülmesine ilişkin tüm detaylara aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : İnoSuit Programı Bilgi Notu