İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-05 İran'ın Güncellenmiş Yasaklı İthalat Listesi

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/4-00132                                                          Denizli, 14/01/2019
Konu: İran'ın Güncellenmiş Yasaklı İthalat Listesi

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-05)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekileceğini ve İran'a yönelik ikincil yaptırımları yeniden uygulayacağını açıklamasının ardından İran Devleti tarafından 1.339 ürünün ülkeye ithalatının yasaklandığından bahisle bu defa, İran Ticaret, Sanayi ve Maden Bakanlığı tarafından 31.12.2018 tarih ve 60/261453 sayılı Tebliğ çerçevesinde ekli listede yer alan 8'li GTİP bazında 47 ürünün ithalat yasağının kaldırılarak, bu ürünlere ilişkin sipariş kaydı oluşturulmasının serbest bırakıldığının açıklandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ithalatı yasak ürünlerin güncellenmiş listesi ekte yer almaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ekler:

1. Listeden Çıkan Ürünler

2. İthalat Yasaklamasına Tabi Ürünler Listesi