İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2019-02 Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2019/2-00087                                                           Denizli, 09/01/2019
Konu: Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2019-02)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi” kapsamında, dış paydaşların gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaya konabilmesi amacı ile bir anket yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli hizmet seviyesine ulaşmasında yol gösterici olacak bahse konu ankete 14.01.2019 tarihine kadar katılım sağlanmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

Anket : https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi