İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-98 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ Hk.

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10047-10405                                                   Denizli, 23/10/2018
Konu: 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-98)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarının her yıl yeniden düzenlendiği iletilmekte olup, 2019 yılında uygulanacak oran ve miktarların tespitine ilişkin çalışmaların başladığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 16 Ekim 2018 tarih ve 30567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ'de, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin uluslararası yükümlülüklerimiz de göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ithale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

- Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,

- Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2018 tarihine kadar,

Ticaret Bakanlığının ithalatrejimi@ticaret.gov.tr elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : Başvuru Formu