İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-95 Tasarımcı İstihdam Desteği Hk. (ÖNEMLİ)

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10132-10264                                                  Denizli, 01/10/2018
Konu: Tasarımcı İstihdam Desteği Hk. (ÖNEMLİ)

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 95)

 

İlgi: 13.04.2018 tarih ve 2018/39 Sayılı Sirkülerimiz,

Sayın Üyemiz,

2008/2 Sayılı "Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında üye firmalarımız bünyesinde oluşturulan Tasarım Bölümlerinde istihdam edilen Tasarımcılar için ilgili Tebliğin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olma şartı ilgi 'de kayıtlı sirkülerimizde duyurusu yapıldığı üzere üye olunan mesleki örgütün T.C. Ticaret Bakanlığından ön onay alma şartı eklenerek revize edilmişti.

Bu çerçevede, Moda Tasarımcılar Derneği ile Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından Bakanlığa yapılan ön onay başvurularının değerlendirildiği, yapılan değerlendirmeler neticesinde Moda Tasarımcılar Derneği'ne ön onay verildiği (olumlu), ancak Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği'ne (olumsuz) ön onay verilmesinin uygun görülmediği Bakanlığımız tarafından bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter