İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-93 Çeşitli Konular

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10041-10265 Denizli, 01/10/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-93)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) Tebliğ Taslakları

2) ABD Tarafından Çin Menşeli Ürünlere Yönelik İlave Tedbirler

3) Fas STA - Tekstil ve Konf. Ürünlerine Yönelik Önlemin Kesinleşmesi

4) Satsuma Mandarin Kesim ve İhraç Tarihi

5) Rusya Ticaret Heyeti

6) Senegal - Dakar Ticaret Heyeti

7) Hint Okyanusu Adaları Ekonomik Forumu

8) Macaristan-Türkiye İş Forumu

9) Ürdün Uluslararası Gıda Fuarı

 

1) Tebliğ Taslakları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Bakanlığımız tarafından, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı 4'üncü maddesine istinaden hazırlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin her yıl gözden geçirilerek yeniden yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, "2018 yılına ait Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri” ile bu Tebliğlerin bazılarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğlerin, "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına ilişkin Tebliğin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)” ve "Çevrenin Korunması Yönünde Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2017/23)” 2019 yılında yayımlanmasına yönelik çalışmalarına başlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu mevzuat çalışmaları çerçevesinde;

- 2018/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”,

- 2018/5 sayılı "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği”,

- 2018/17 sayılı "Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği”,

- 2018/19 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği”,

- 2017/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimleri Risk Esaslı Yapılanması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına ilişkin Tebliğ”

hakkında ilgili firmalarımızın görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Mezkûr mevzuat metinlere ilişkin görüşlerinizin en geç 02/10/2018 Salı günü mesai bitimine kadar Bakanlığımıza ulaştırılmak üzere Birliğimize (elektronik ortamda arge@denib.gov.tr e-posta adresine) iletilmesi gerekmektedir.

 

2) ABD Tarafından Çin Menşeli Ürünlere Yönelik İlave Tedbirler

T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 17 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir açıklamada ABD Başkanı Trump tarafından ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR), Çin'den yapılan 200 milyar dolarlık ithalata ilave tarife koyulması talimatının verildiği ifade edilmektedir.

İlave tarifeler uygulanması öngörülen ürünlerin listesinin ekte yer aldığı, tarifelerin 24 Eylül 2018'de yürürlüğe gireceği, yıl sonuna kadar %10 seviyesinde uygulanacağı ve 01 Ocak 2019'da tarifelerin %25'e çıkacağı; Çin tarafından yeni bir misilleme yapılması halinde 267 milyar dolarlık ithalata ek ilave tarife uygulanacağı da ayrıca belirtilmektedir.

EK : Tarifelerin Uygulanması Öngörülen Ürünlerin Listesi

 

3) Fas STA - Tekstil ve Konf. Ürünlerine Yönelik Önlemin Kesinleşmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya istinaden;

- Ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) "Geçici Uyum Önlemleri” başlıklı 17. maddesine dayanarak Fas tarafından ülkemiz menşeli muhtelif tekstil ve hazır giyim ürünlerine 09 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak kaydıyla, 200 günlük bir süre için mevcut MFN oranının % 90'ı oranında geçici önlem uygulandığını,

- Konu hakkında Fas Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından Rabat Büyükelçiliğimize iletilen 03 Ağustos 2018 tarihli bir örneği ekli Nota'da; geçici uyum önleminin 4 yıl süre ile kesin önlem şeklinde uzatıldığı, söz konusu 4 yıllık sürenin 200 günlük geçici önlemi kapsadığı ve bazı ürünlerin kesin önlem kapsamından çıkartıldığı hususlarına yer verildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, ekte bir örneği ekte yer alan 13 Eylül 2018 tarihli ve 5839/211 sayılı Gümrük Sirküleri'nde;

- 09 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 200 günlük bir süre için uygulanmakta olan geçici verginin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanacak şekilde kesin önleme dönüştürüldüğü ve bazı ürünlerin ise vergi uygulaması dışında tutulduğu,

- Sirküler Ek-1 (Annexe 1)'de yer alan ürünlerle ilgili tahsil edilen geçici vergilerin nihai vergi olarak tahsil edileceği,

- Sirküler Ek-2 (Annexe 2)'de yer alan ürünlerle ilgili kesin vergiden muafiyetin sağlandığı ve bu ürünlerle ilgili tahsil edilen geçici vergilerin iade edileceği,

- Geçici uyum önleminin sona erdiği 28 Temmuz 2018 ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında tahsil edilen geçici vergilerin iade edileceği,

- Söz konusu kesin önlemin 13 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği hususlarına yer verilmektedir.

EKLER:

1. Fas - Nota 2. Fas - Gümrük Sirküleri

 

4) Satsuma Mandarin Kesim ve İhraç Tarihi

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen; Bölgemiz için oluşturulan Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından İzmir iline bağlı İnciraltı, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Sığacık, Özdere ve Selçuk ile Aydın iline bağlı Davutlar ilçe ve beldelerdeki muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler ve alınan numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğünde yapılan analizi sonucunda, Bölgemiz (Ege Bölgesi) ürünü satsuma mandarinin;

- 04 Ekim 2018 tarihinden itibaren kesimine,

- 08 Ekim 2018 tarihinden itibaren de ihraç edilmesine,

ilgili Komisyon'un 25.09.2018 tarihli toplantısında karar verildiği bildirilmektedir.

 

5) Rusya Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) organizasyonu ile 11-13 Kasım 2018 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya yönelik, TİM Başkanımız İsmail GÜLLE'nin Başkanlığında geniş katılımlı ve üst düzey bir ticaret heyeti düzenlenecek olup, söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete, Meyve ve Sebze, Otomotiv, Kimyevi Maddeler, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Deri, Makine, Elektrik-Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden ve Rusya'ya yatırım yapmak isteyen firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

İlgili heyete katılmak isteyen firmaların, https://tr.research.net/r/Rusya2018 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak en geç 05 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, vize bedeli, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmaların, Türkiye İhracatçılar Meclisi Vakıfbank Güneşli Ticari Şube (Şube kodu: 1248), (Iban No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61), TL hesabına 7.200 TL(katılımın iptal edilmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının gerektiği, başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve gerekli ödemenin son başvuru gününden önce gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

NOT : Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

EK : Heyet Detaylı Metni ve Taslak Program

Ayrıntılı Bilgi: Melike EMİROĞLU KAPLAN

E-Posta: melikeemiroglu@tim.org.tr Tel: 0212 454 01 89

 

6) Senegal - Dakar Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda 06-08 Kasım 2018 tarihlerinde Senegal Cumhuriyeti Dakar'a yönelik Ticaret Heyetinin gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Senegal Cumhuriyeti'nin başkenti Dakar'a bir ticaret heyeti düzenliyor. Yeni müşteriler bulun, pazar araştırması yapın, müşterilerinizi ziyaret edin...

SENEGAL PAZARINDAKİ FIRSATLARI KEŞFEDİN!

Yer : Senegal Cumhuriyeti, Dakar

Tarih : 6-8 Kasım 2018

Ücret : Katılımcı başına 7.600 TL

Son Başvuru Tarihi :12 Ekim 2018 Cuma

Potansiyel Sektörler : Mineral yağlar, rafine edilmiş petrol ürünleri, her türlü makine ve aksamları, inşaat makineleri, toprak işleme ekipmanları, elektrikli-elektronik cihazlar, gıda ürünleri: hububat, un, nişasta, süt müstahzarları, süt ürünleri, pastacılık ürünleri, motorlu binek araçları, motorlu taşımacılık araçları, plastik paketleme ürünleri, plastik mutfak ürünleri, demir-çelik ve demir-çelik ürünleri, pamuklu dokuma kumaş, pamuk ipliği, eczacılık ürünleri, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, oturmaya mahsus mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, ev tekstili, aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, prefabrik yapılar, inşaatta kullanılan seramik mamuller, seramik döşeme karoları, ateşe dayanıklı tuğlalar, mutfak/banyoda kullanılan ev eşyaları, cam ve cam eşya, şeker ve şekerleme ürünleri, sentetik ve suni devamsız lifler (hs code 55), hazır giyim eşyası ve aksesuarlar, alüminyum ve ürünleri, muhtelif kimyasal ürünler (hs code 38), tekstil ve ayakkabılar, kimyasal ürünler: sabunlar, yüzey temizleme ürünleri, yıkama, bakım ve yağlama ürünleri (hs code34)

Taslak Program

06 Kasım 2018 :

12:00: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Buluşma

14:30 TK595 ile İstanbul'dan Dakar'a uçuş (1 duraklamalı)

20:50 Dakar, Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'na Varış (Saat Farkı -3 saat)

07 Kasım 2018 :

10:00 - 11:00 / İş Forumu

11:00 - 17:00 / B2B görüşmeler

12:00 - 13:00 / Öğle arası

13:00 - 17:00 / B2B görüşmeleri (devam)

08 Kasım 2018:

Serbest zaman

21:45 TK595 ile Dakar'dan İstanbul'a uçuş (Direkt uçuş)

09 Kasım 2018:

07:45 İstanbul Atatürk Havalimanı'a Varış

Vize : Umuma mahsus, hizmet ve hususi mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Ücrete tabi konular

İkili iş görüşmeleri (B2B) **

THY ile gidiş dönüş uçak bileti (ekonomi sınıfı)***

Otel konaklaması (2 gece oda + Kahvaltı)

Etkinlik günü öğle yemeği ve Heyet Akşam Yemeği

Transferler (Havalimanı - Otel - Havalimanı)

İkili İş görüşmelerinde tercümanlık hizmeti

Ödeme yapılacak hesap bilgileri (TL)*

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Vakıfbank Güneşli Ticari Şube (Şube kodu: 1248)

IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61

İletişim : Beste COŞKUNER

Mail adresi : bestecoskuner@tim.org.tr Telefon :0 212 454 00 96

Başvuru : Lütfen HEYET BAŞVURU FORMU linkine tıklayınız.

(*) Heyete ilişkin ödemelerin firmaların resmi hesapları üzerinden gönderilmesi ve açıklama bölümüne heyetin isminin yazılması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden önce iletilen iptaller için başvuru ücreti iade edilir.

(**) Katılımcıların, görüşmek istedikleri firmalara/kurumlara ilişkin bilgileri paylaşması durumunda bu firmalarla/kurumlarla temasa geçilerek firmalar/kurumlar görüşmelere davet edilecektir.

(***) Dileyen katılımcılar, ücret farkı olmaksızın ve THY'nin yer durumunun uygunluğu çerçevesinde, konaklamaları ve transferleri kendilerine ait olmak üzere geç dönüş talep edebilir.

 

7) Hint Okyanusu Adaları Ekonomik Forumu

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 26-28 Eylül 2018 tarihlerinde Madagaskar başkenti Antananarivo'da ‘Hint Okyanusu Adaları Ekonomik Forumu' adlı bir etkinliğin düzenleneceği, anılan Forum'un amacının ticaret ile ulusal ve uluslararası yatırımları teşvik etmek olduğu, Forum kapsamında konferans, çalıştay ve B2B toplantılarının düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Forum'a davetin yapıldığı Nota ile ilgili broşürün ekte yer aldığı, söz konusu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen firmaların http://www.forumeco-oi.com/ adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

EK : Nota

 

8) Macaristan-Türkiye İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda; T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi ve Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH)'nın işbirliği ile 08 Ekim 2018 tarihinde, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Macaristan-Türkiye İş Forumu”nun düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu İş Forumu'na katılmak isteyen firma temsilcilerinin 02 Ekim 2018 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan katılım formunu doldurmuş ve 750 TL olan İş Forumu'na katılım bedelini yatırmış olmaları; uçak ve konaklama gibi hizmetlerin katılımcılar tarafından organize edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Başvuru Formu : https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/742/11505

EK : İş Forumu Taslak Programı

 

9) Ürdün Uluslararası Gıda Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ürdün Haşimi Krallığı'ndan alınan bir yazıda, yetkili Ürdün Mercileri tarafından 03-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da 5. Ürdün Uluslararası Gıda Fuarı 2019 (IJFE)'nın organize edileceği bilgisi TİM'e iletildiği, katılımcı firmaların masraflarının fuar organizatörleri ya da yetkili mercilerce karşılanmayacağı da ayrıca ifade edilmiştir.

EK : Ürdün Uluslararası Gıda Fuarı 2019

 

Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter