İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-92 Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Temiz Enerji Konulu Eğitim Programı Hk.

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10036-10188                                                  Denizli, 21/09/2018
Konu : Eğitim Programı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-92)

Sayın Üyemiz,

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'nden (GEKA) alınan bir yazıda; Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye (WWF-Türkiye) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2018 yılında uygulamaya aldığı ve birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, Denizli'deki sanayi sektöründe, Türkiye'nin diğer bölgelerine örnek teşkil edecek bir eko-verimlilik (temiz üretim) modelinin geliştirilerek Büyük Menderes Havzası'nın korunmasının sağlanmasının amaçlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda firmalara enerji verimliliği ve eko-üretim konularında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) geliştirdiği Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) tarafından Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Temiz Enerji konulu eğitim ücretsiz olarak verileceği ve bu eğitimle birlikte;

· Denizli'de tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma sahibi ve yöneticilerinin kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında kapasitelerinin arttırılmasının,

· Sektör bazında yapılabilecek kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları hakkında bilgi verilmesinin,

· WWF-Türkiye'nin ve GEKA'nın konuyla ilgili çalışmalarının anlatılmasının,

· TurSEFF kapsamında yatırımların finansmanı hakkında bilgi verilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

25 Eylül 2018 Salı günü, Denizli OSB Konferans Salonu'nda 09.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitim programına katılım ve ayrıntılı bilgi için GEKA ile ( Tel: 371 88 44 - Aynur Karaayvaz) iletişim kurulabilir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter