İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-91 Çeşitli Konular

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10034-10177                                                  Denizli, 20/09/2018
Konu : Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-91)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) İran SSB ve ÖEB'de Döviz Tahsis İşlemleri

2) Rusya-Ürün Tanımlama Talimatnamesi

3) Tanzanya Uygunluk Sertifikaları

4) Petro Kripto Parası

5) 2017-2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu

6) II. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

7) Manila Fame 2018

8) Samsun Tarım 2018 Fuarı Alım Heyeti Programı

9) 11.İstanbul Moda Konferansı

 

1) İran SSB ve ÖEB'de Döviz Tahsis İşlemleri

07/09/2018 tarih 10095 (2018-86) sayılı duyurumuzla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) daha önce alınan yazıya istinaden, Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiler doğrultusunda; İran tarafından uygulanacak yeni döviz politikası kapsamında İran Merkez Bankası (CBI) tarafından belirlenen resmi kurdan yararlanılarak İran'a ithaline izin verilecek ürünler ve CBI tarafından izin verilen döviz bürolarına döviz alış-veriş tebliğinin uygulanmasına ilişkin hususlar hakkında bilgi iletilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından alınan bilgiler doğrultusunda Serbest Sanayi Ticaret ve Özel Ekonomik Bölgelerde ürün sipariş kaydı ve döviz tahsis sistemine yönelik kararlar açıklandığı belirtilerek, uygulamaya ilişkin aşağıdaki hususlara yer verildiği ifade edilmektedir.

1. Serbest Sanayi Ticaret Bölgeleri (SSB) ve Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB) kanunları çerçevesinde yurt dışından Bölgelere ürün ithalatı mümkündür. Bu çerçevede, Bölgelerin giriş ve çıkışlarında gümrük kapılarının mevcut olduğundan yurt dışından Bölgelere ürün girişinde halen uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde işlem yapılacak olup, Bölgelerden ülkeye ürün çıkışında ise ana ülkenin gümrük mevzuatı uygulanacaktır. Gümrük İdaresi mevzuatın uygulanmasında Bölgelerle gerekli işbirliğini sağlayacaktır.

2. Ürün ithalatı hususunda SSB ve ÖEB'lerde faaliyet gösteren iş insanları Bölgelerin mevzuatı çerçevesinde Ticareti Geliştirme Sisteminde sipariş kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Diğer taraftan, söz konusu Sistemde, gerek duyulacak değişiklikler yine Bölgelerin mevzuatı çerçevesinde gerekli soruşturmalar yapıldıktan sonra yapılabilecektir.

3. İş insanlarının işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla SSB ve ÖEB'lerdeki Sipariş Kayıt Sisteminde "Ticaret Kartı” vb. diğer gerekli soruşturmaların yapılabilmesi için yöntemler bulunmaktadır.

4. İran Merkez Bankası'nın yeni döviz sistemi doğrultusunda, 1.Grup ürünler haricindeki ürünlere ikinci döviz piyasasından döviz tahsis edilecektir.

5. SSB ve ÖEB'lerdeki sipariş kaydı sistemi SSB ve ÖEB'ler Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinin onayı ve Bölgelere hâkim kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde olacaktır. Gerektiğinde Merkez Bankası, Gümrük İdaresi vb. kuruluşların ihtiyaç duydukları veriler söz konusu sistemden gönderilebilecektir.

6. Üreticiler, yatırımcılar ve yabancı ortaklar, döviz talep etmeden veya finans yoluyla üretim tesislerinde, yatırım aşamasındaki projeleri veya tesis halindeki fabrikalarında kullanacakları gerekli makine ve teçhizat, hammadde, ara malları vb. malzemelerin ithalatı için FTZ ve SEZ Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinin onaylı Sipariş Kayıt Sistemi üzerinden işlem yapabilecektir.

 

2) Rusya-Ürün Tanımlama Talimatnamesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen, Rusya Federasyonu tarafından ithalatta bazı ürünlerde tanımlama (identifikasyon) zorunluğu getirildiği bildirilmiş ve konu ile ilgili hükümet talimatnamesinin gayri resmi çevirisi ekte sunulmaktadır.

Ek : Talimatname Metni

 

3) Tanzanya Uygunluk Sertifikaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı kanalıyla, Darüsselam Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya istinaden;

- Tanzanya Hükümeti'nin ülkeye ihraç edilecek ürünler için talep ettiği uygunluk sertifikalarının düzenlenmesi için daha önce Bureau Veritas ve SGS firmalarını yetkilendirdiğini,

-SGS firmasının yaptığı açıklama ile Tanzanya'ya yapılacak ihracatlarda Uygunluk Sertifikalarının düzenlenmesi için kendilerine yetki veren Tanzanya hükümet kontratlarının süresinin dolduğunu, kontratların yenilenmediği ve yenileneceğine dair de bir bilginin kendileri ile paylaşılmadığını,

-Tanzanya dışında yetkilendirildikleri diğer ülkeler için firmaları tarafından Uygunluk Sertifikası düzenlenmeye devam edileceğinin belirtildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, İntertek firmasınca, Tanzanya'ya ihracat için gerekli olan söz konusu uygunluk belgelerinin düzenlenmesi için firmalarının yetkilendirildiği, başvuruların alınmaya başlandığını, fakat Tanzanya Uygunluk Sertifikaları için SGS'nin sözleşmesinin yenilenmeyip kendileri ile sözleşme yapılmasının çok yeni bir gelişme olması sebebiyle uygulamaya geçebilmeleri için bir haftalık süreye ihtiyaçlarının olduğu belirtilmektedir.

 

4) Petro Kripto Parası

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla, Karakas Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları ve bir örneği ekte yer alan 12.09.2018 tarih ve 96 sayılı yazıya atıfla; Venezuela'da 2018 yılı Ekim ayında kripto para PESO'nun piyasada kullanıma girdiği bildirilmektedir.

Ek : Karakas Ticaret Müşavirliğinin Yazısı

 

5) 2017-2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, 2017-2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu iletilerek, anılan Bakanlığın web portalında ilgili Müşavirliğin "Müşavir Raporları” bölümüne eklendiği ve aşağıdaki link aracılığıyla da ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Ek : 2017-2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu

 

6) II. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten aldıkları yazıya atfen; Afrika Birliği ve T.C. Ticaret Bakanlığı işbirliğinde; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda, 10-11 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Yükselen Afrika ve Türkiye'' temasıyla, "II. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu" gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Afrika'da iş yapma fikrine ilham vermesi planlanan "II. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu"na tüm Afrika ülkelerinden bakanlar, özel sektör kuruluş başkanları ve firma temsilcileri, Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Bankası üst düzey yetkilileri, Afrika bölgesel ekonomik toplulukların genel sekreterleri, ticaret ve sanayi odaları başkanları, politika yapıcıları, uzman konuşmacılar ve panelistlerin yer alması öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik açılım politikasında 90'lı yılların sonundan itibaren ciddi bir dönüşüm yaşanmış olup, 1998 yılında "Afrika'ya Açılım Eylem Planı” oluşturulmuştur. Bu çerçevede, 2003 yılında "Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” uygulamaya konulduğu, söz konusu Strateji, 2014 yılı Kasım ayında Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kıtanın yeni ihtiyaçları ve ülkemizin Afrika'ya yönelik perspektifi çerçevesinde güncellenerek "Afrika ile Ortaklık Stratejisi" ismiyle yürürlüğe koyulduğu, son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu yıl Batı, Kuzey ve Güney Afrika'ya gerçekleştirilen ziyaretler esnasında da Afrika ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde hedefler belirlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; katılım koşulları ve taslak programına aşağıdaki link aracılığıyla da ulaşılabilmekte olup, iş forumuna katılmayı arzu eden firmaların kayıt işlemlerinin etkinlik web sitesi üzerinden 01 Ekim 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ürün ve hizmetlerini sunmak isteyen firmalarımıza, "Destekçi” sponsorluğu kapsamında ikili firma görüşmeleri alanında "Stand” imkanı sağlanacağı da belirtilmektedir.

Link : https://www.turkeyafricaforum.org/

Ek : Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu-Sponsorluk Dosyası

İletişim Bilgileri:

E-posta: africa@deik.org.trTel: 0212 339 50 70/26/61

 

7) Manila Fame 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden aldıkları yazıya atfen; Center for International Trade Expositions and Missions (CITEM) tarafından 19 - 21 Ekim 2018 tarihleri arasında Pasay City Filipinler World Trade Center'da Manila FAME 2018 Fuarı'nın düzenleneceğinden bahisle, söz konusu ticaret fuarının mobilya, ev eşyaları, hediyelik ve süs eşyalar, aksesuarlar, tekstil ve giyim gibi sektörleri kapsayacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ticaret fuarına katılmak ve fuar hakkında bilgi almak isteyen ihracatçılarımızın Filipinler Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği (ankarape@gmail.com; paris@dti.gov.ph) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Sözkonusu fuarla ilgili detaylı bilgiye http://www.manilafame.com/ adresinden ulaşılmakta olup, etkinlik broşürü ekte sunulmaktadır.

Ek : Manila FAME 2018 Broşür

 

8) Samsun Tarım 2018 Fuarı Alım Heyeti Programı

Karadeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 26 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "Samsun Tarım 2018-4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı”na yönelik Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri Sekreterliği organizasyonunda bir Alım Heyeti programı gerçekleştirileceği bildirmektedir.

Söz konusu Alım Heyeti organizasyonu kapsamında, iletişim detayları ve talep ettikleri ürünlere ilişkin detaylar ilişik bulunan yabancı firma temsilcileri ve Türk firmaları arasında 26 Eylül 2018 Çarşamba günü fuar alanında ikili görüşmeler yapılması planlanmakta olup, bu görüşmelere iştirak etmek isteyen üyelerimizin, görüşmek istedikleri firmaları işaretlemek suretiyle ekteki formları doldurarak en geç 24 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kib@kib.org.tr adresine veya aşağıdaki faks numaralarına göndermeleri gerekmektedir.

İlgili Personel : Sertaç Ş. TORAMANOĞLU

Tel: 0.454.2162426 Faks: 0.454.2164842-2168890

Ekler :

1- Alım Heyeti Katılımcı Listesi

2- Alım Heyeti İkili İş Görüşmesi Katılımcı Başvuru Formu

 

9) 11. İstanbul Moda Konferansı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nden alınan yazıda, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin ev sahipliğinde 11.si düzenlenecek olan İstanbul Moda Konferansı, 03 - 04 Ekim tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski'de çok sayıda markanın katılımı ile gerçekleşeceği bildirilmektedir.

"Responsible Fashion” konsepti altında buluşacak olan katılımcılar, markalaşmanın, tasarımın, global pazarların ve tedarik zincirinin dünyadaki yeni trend ve gelişimlerini, en yetkili kişilerden dinleyeceği, Konferansın öğleden sonraki özel oturumunda konuşmacılar, sürdürülebilirliğin öneminden bahsederken, alınması gereken sorumluluğa da vurgu yapacağı ifade edilmektedir.

Konferansın ikinci günü ise, Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği ikili iş görüşmeleri (B2B) ile yeni iş birliklerine imzaların atılacağı, Geçen yıllarda 1000'den fazla görüşmenin yapıldığı konferansta bu yıl sayının artmasının beklendiği bildirilmektedir.

11. İstanbul Moda Konferansına katılım: ilk gün TGSD üyelerine ücretsiz, üye dışı katılım tek gün için kişi başı 200 Euro (KDV dahil), iki günlük katılım kişi başı 300 Euro'dur (KDV dahil).

Katılım için online kayıt zorunlu olup, kayıt linki aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

http://kayitmodakonferansi.tgsd.org.tr/Record.aspx

Ekler : 1) Davetiye 2) Görsel-1 3) Görsel-2

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter