İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-90 Çin Sektörel Ticaret Heyeti

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10033-10168                                                 Denizli, 19/09/2018
Konu : Çin Sektörel Ticaret Heyeti

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-90)

 

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) alınan bir yazıda; EİB Yönetim Kurulu Başkanları Ortak toplantısı kararı uyarınca, Çin gıda pazarına dair bilgi edinilerek ticari ilişkilerin kurulması ve gıda ihracatımızın arttırılması amacıyla 10-14 Aralık 2018 tarihleri arasında, 2011/1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangzhou Eyaletine Yönelik Gıda Sektörel Ticaret Heyeti” düzenlenmesine karar verildiği bildirilmektedir.

Son başvuru tarihi 27 Eylül 2018 olan söz konusu heyete katılmak isteyen üyelerimizin duyuruda yer alan kayıt linkinden başvurularını adıgeçen Birliğe iletmeleri gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.

 

EKLER :

1 - Duyuru

2 - Tanıtım Broşürü