İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-85 Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/211-1493                                            Denizli, 29/08/2018
Konu : Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-85)

Sayın Üyemiz,

İMMİB - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından ülkemizin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda ihracatımızın artırılması ve mevcut pazar paylarımızın korunması amacıyla 2011/1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında, 30 Ekim - 4 Kasım 2018 tarihleri arasında doğal taş sektörüne yönelik faaliyet gösteren firmaların katılımı ile Hindistan'da doğal taş firmalarının yoğunlukta bulunduğu Kishangarh ve Mumbai şehirlerini kapsayan bir ticaret heyeti düzenlenmesi planlandığı bildirilmektedir.

Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 18.30 kadar olan bahsi geçen Ticaret Heyetine katılmak isteyen üyelerimizin http://www.imib.org.tr/tr/hindistan-ticaret-heyeti/ linkinden ayrıntılı bilgilere ulaşmaları mümkündür.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter