İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-83 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/209-1490                                             Denizli, 28/08/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-83)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) ABD GTS Sistemi

2) Irak - Bazı Ürünlere Ek Gümrük Vergileri

3) Singapur

4) Türkiye - Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı

5) Türkiye - Romanya Kamu - Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Semineri ve Networking Toplantısı

6) Metroloji ve Kalite Kuruluşu Bilgilendirme Toplantısı

 

1) ABD GTS Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; 23 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı tarafından imzalanan 1625 sayılı Kanun ile ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GTS) 01 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla uzatıldığı, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yayımlanan duyurular uyarınca yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri ve GSP yenileme taleplerine ilişkin olarak bilgilendirme yapıldığı ifade edilmektedir.

Bu defa, USTR tarafından yapılan ve bir örneği ekte yer alan duyuruda Türkiye'nin GTS'den faydalanma kriterlerini yerine getirip getirmediğine ilişkin olarak bir gözden geçirme başlatıldığı ifade edilmektedir. USTR tarafından yapılan mezkûr duyuru uyarınca, konuya ilişkin olarak;

•26 Eylül 2018 tarihinde kamu dinleme toplantısı (pubic hearing) gerçekleştirileceği,

•12 Eylül 2018 tarihine kadar kamu dinleme toplantısına katılacakların bildirilmesi,

•Kamu dinleme toplantısı öncesi görüş ve ifadelerin yazılı olarak (pre-hearing briefs/comments) sunulması,

•17 Ekim 2018 tarihine kadar kamu dinleme toplantısı sonrasına ilişkin yazılı bildirimlerin (post hearing briefs) yapılmış olması gerektiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca GTS uygulamalarına ilişkin olarak ilgili Birlik ya da Birlikler tarafından ortak avukatlık ve/veya danışmanlık hizmeti alımları desteklenmektedir.

Ek : USTR Duyurusu

 

2) Irak - Bazı Ürünlere Ek Gümrük Vergileri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'nin resmi internet sayfasında 10.06.2018 tarihinde yayımlanan bir duyuruda (http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=8332), Irak Sanayi ve Maden Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda ve 2010/11 sayılı Irak Ürünlerinin Korunması Kanunu çerçevesinde Irak Bakanlar Kurulu tarafından bazı ürünlerde ilave gümrük vergilerinin uygulanmasının kararlaştırıldığı hususunun iletildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bu defa, Bağdat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen; Irak Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonu'nun sosyal medya portalından yapılan ve gayri resmî tercümesi ekte yer alan duyuruda, 2018/224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05.08.2018 tarihi itibariyle uygulanmaya konulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu duyurudan da görüleceği üzere, yerli ürünleri koruma amaçlı erkek takım elbiseleri, bulaşık deterjanı, donmuş tavuk eti, Newcastle aşısı, thermoblock tuğla, okul kitapları, elektrik santrali panoları, patates cipsi gibi bazı ithal ürünlere ek gümrük tarifesi uygulamasına başlanıldığı bildirilmektedir.

Ek : Duyurunun gayrı resmî tercümesi

 

3) Singapur

Singapur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda aynen; "Singapur lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile Güney Doğu Asya'daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisidir. Singapur yıllık olarak 373 milyar dolar ihracat 327 milyar dolar gerçekleştirmekte ve bu ithalatın yarısından fazlasını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç etmektedir. Bu özelliği nedeniyle Singapur, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle Endonezya, Tayland, Malezya, Vietnam gibi bölge ülkelerine açılabilme noktasında pek çok yabancı firma tarafından bölgesel merkez olarak kullanılmaktadır. Diğer yandan, 300 milyar dolar gibi büyük bir gayri safi milli hasıla ve 53000 ABD doları kişi başına gelire sahip olduğu düşünüldüğünde, kayda değer bir iç pazara sahip olduğu görülmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçı firmalarımızın gerek Güney Doğu Asya ülkeleri pazarlarına açılmaları gerekse iç pazarda paylarını artırma noktasında Singapur'a odaklanmalarının yararlı olacağı düşünülmektedir. Singapur'da düzenlenen fuarların sadece Singapur pazarına hitap etmeyip bölgesel nitelik taşıması, bölge ülkelerinden de ziyaretçi çekmesi nedeniyle, firmalarımızın Birliğiniz bünyesinde yürütülen URGE projeleri ve/veya sektörel ticaret heyetleri kapsamında küme halinde Singapur'da düzenlenen fuarlara stand ile katılarak firmalarını ve ürünlerini tanıtmaları veya B2B organizasyonu düzenlemeleri büyük önem arz etmektedir. Daha sonraki aşamada ise çevre ülkelere yönelik olarak bölge irtibat ofisi açmaları oldukça faydalı olacaktır.

Bu çerçevede, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın Singapur ve Güney Doğu Asya ülkeleri pazarlarına açılmalarına yönelik olarak hazırlanan içinde pazara giriş bilgileri, potansiyel ürünler, fuarlar, ihracat-ithalat rakamları ile süpermarket ve ithalatçı irtibat bilgilerinin de yer aldığı raporlar ekte sunulmakta olup, raporun üyelerinizle paylaşılmasında yarar görülmektedir.”

denilmektedir.

Ekler :

1. Singapura İhracat Rehberi (Ağustos 2018)

2. Singapura Yatırım Rehberi (Ağustos 2018)

3. Singapurda Düzenlenen Fuarlar (2018-2019)

4. Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu (Ağustos 2018)

5. Singapur Kuyumculuk Sektörü Ülke Raporu (Agustos 2018)

6. Singapur Müteahhitlik Ülke Raporu (Ağustos 2018)

7. Singapur Çelik Sektörü Raporu (Ağustos 2018)

8. Singapur Gıda Sektörü Ülke Raporu (Ağustos 2018)

9. Singapur Medikal Sektörü Ülke Raporu (Ağustos 2018)

 

4) Türkiye - Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten aldıkları yazıya atfen, DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi ve İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu KEIDANREN (Japonya İş Federasyonu) iş birliğinde 19 Eylül 2018 tarihinde Four Seasons Bosphorus Hotel'de "24. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı” düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya'nın; otomotiv ve yan sanayi, imalat sanayi, gıda ve altyapı sektörlerine özel ilgi gösterdiği, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ülkemizdeki Japonya sermayeli firma sayısının 200 civarında olduğu, 2002-2017 dönemi içerisinde ülkemizdeki Japon doğrudan sermaye yatırımlarının tutarının yaklaşık 2,2 milyar ABD Doları olduğu, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan krediler ile Haliç Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı ve HES, Altınkaya Barajı ve HES ile Marmaray gibi çok önemli projelere finansman sağlandığı belirtilmektedir.

Ayrıca, taslak programı ekte yer alan söz konusu toplantıya; enerji, elektronik, makine, otomotiv ve lojistik sektörleri başta olmak üzere Japonya'dan üst düzey 70 iş insanının katılım sağlayacağı ifade edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 07 Eylül 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/706/10510 linkinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

Ekler : 1) Taslak Program 2) Japon İş İnsanları Katılımcı Listesi

 

5) Türkiye - Romanya Kamu - Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Semineri ve Networking Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası (CCIR) ve Romanya Türk İşadamları Derneği (TİAD) işbirliğiyle Bükreş'te 06 Eylül 2018 tarihinde "Türkiye-Romanya Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Semineri ve Networking Toplantısı” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıyı T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın ve Romanya Cumhuriyeti İş Çevreleri, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Sayın Ştefan-Radu Oprea'nın onurlandırmasının öngörüldüğü; ayrıca, Romanya'dan üst düzey özel sektör temsilcilerinin katılım sağlayacağı belirtilmektedir.

Türkiye'nin Kamu Özel Sektör Ortaklığı (PPP) modeli ile elde ettiği başarı dolayısıyla, söz konusu toplantıda Romanya'da yeni gelişmekte olan PPP modelinde Türkiye'nin tecrübesinden faydalanması ve iki ülke iş dünyası arasında işbirliği imkanlarının yaratılması hedeflenmektedir. Anılan toplantıda Romanya'daki PPP projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanmakta olup firmalar arasında toplantı kapsamında networking imkanı bulunmaktadır.

Türkiye ve Romanya arasındaki ticari işbirliği önemli gelişme kaydetmektedir. Halihazırda Romanya'da 14.000'in üzerinde Türk firması bulunmaktadır. Türkiye, Romanya'nın AB Üyesi olmayan ülkeler arasındaki en önemli ticaret ortağı konumundadır. Romanya'daki Türk yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden gelenlerle beraber 6 milyar doları aşmıştır. 90'dan fazla Türk müteahhitimiz Romanya'da başarılı projeleri ile faaliyet göstermektedir.

Kamu-Özel Sektör Ortaklığının sürdürülebilir kalkınma hedefinde çok önemli katkı sağladığı göz önüne alındığında, Romanya'da Türk özel sektörü için önemli fırsatlar bulunmaktadır.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen firmalarımızın aşağıda belirtilen katılım formunu 03 Eylül 2018 Pazartesi gününe kadar eksiksiz doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Toplantının taslak programı ekte sunulmaktadır.

Katılım formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/709/11323

Detaylı bilgi için irtibat kişisi:

DEİK, Aycan Damalı, (adamali@deik.org.tr, 0212 339 50 74)

Ek : Taslak Program

 

6) Metroloji ve Kalite Kuruluşu Bilgilendirme Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE), ülkemiz üretici ve ihracatçılarının Suudi Arabistan'a gerçekleştirdikleri ihracatta almaları gereken belgeleri hızlı bir şekilde verebilmek ve ihracatın kolaylaştırılmasını sağlamak üzere ilgili alanlarda Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) tarafından yetkilendirilmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede, TSE tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilen bir yazıda; bahse konu yetkilendirme kapsamında, SASO teknik regülasyonlarına göre ihracatta belirli ürünlerde aranan SASO Uygunluk Belgesi ve Suudi Kalite Markası hizmetlerinin sunulmaya başlandığı ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, TSE'nin son dönemde Suudi Arabistan'a ihracatta uygulanmaya başlanan teknik regülasyonlar, SALEEM programı, SABER ve SL&S gibi kayıt sistemleri hakkında SASO yetkililerinin katılımlarıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirileceği ve firmalarımızın ihracatta karşılaşabilecekleri potansiyel sorunların önlenmesi amacıyla tarafların bir araya gelmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, TSE Gebze Kampüsünde 05 Eylül 2018 tarihinde ekte yer alan program çerçevesinde SASO yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumları yapılacak ve daha önce TSE'den SASO Kalite Belgesi alan firmalara belgelerinin takdim edileceği bir toplantı gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantının öğleden sonraki oturumunda ise, Vitrifiye sektöründeki firmalarımızın SASO 1473 standardı kapsamındaki ürünlerinin Suudi Arabistan'a ihracatı sırasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik TSE, SASO ve ilgili firma temsilcilerinin katılacağı ilave bir toplantı yapılması planlanmıştır.”

denilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılacak kişilerin isim, unvan ve irtibat bilgilerinin international@tse.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Ek : Toplantı Programı

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter