İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-75 Barter Sistemi Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/199-1399                                               Denizli, 03/08/2018

Konu: Barter Sistemi Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-75)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Bakanlıklarınca yapılacak bir çalışmada faydalanılmak üzere barter sisteminde ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın barter konusundaki sorunları ile bunlara ilişkin çözüm önerilerinin en geç 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar TİM'e iletmek üzere Birliğimiz arge@denib.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter