İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-74 Uluslararası Tahkim Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10006-10041                                                    Denizli, 03/08/2018

Konu: Uluslararası Tahkim Hk. 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-74)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Bakanlığımız tarafından uluslararası tahkim sürecindeki Türk firmalarına ilişkin bir çalışma yapılmasının planlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Tahkim sürecinde bulunan firmalarımızın ne gibi sorunlar ile karşılaştıkları, nasıl bir süreçten geçtikleri ve yardıma ihtiyaç duyan firmalarımızın ihtiyaç mahiyetini bildiren bilgiyi 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 12:00'a kadar TİM'e iletilmek üzere Birliğimize (arge@denib.gov.tr) bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter