İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-73 Sektörel Nitelikli Yurtiçi Fuarlarda Çek-Cirolu Çek ve Senetle Yapılan Ödemeler Hk. (ÖNEMLİ)

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/511-1392                                  Denizli, 02/08/2018

Konu:Sektörel Nitelikli Yurtiçi Fuarlarda Çek-Cirolu Çek ve Senetle Yapılan Ödemeler Hk. (ÖNEMLİ)

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 73)

 

İlgi: 28.05.2018 tarih ve 2018-51 Sayılı Sirkülerimiz,

Sayın Üyemiz,

2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde 21/05/2018 tarihinde yapılan değişiklikle cirolu çek kullanılarak ödeme yapılmasına ilişkin sınırlama kaldırılmış ve ilgi'de kayıtlı Sirkülerimiz ile duyurusu yapılmıştı. Uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği görülmüştür.

Bu çerçevede, cirolu çekle ödeme yapan organizatör veya katılımcı şirketin sunduğu çek örneği ve çekin tahsiline ilişkin banka tarafından düzenlenen belgenin (dekont, hesap ekstresi vb.) ciro zincirindeki firma kaşe bilgileri ile örtüşmesi halinde faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarması halinde bu ödemelerin destek hesaplamasına dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, katılımcılar tarafından senetle yapılan ödemelere ilişkin olarak Genelgenin 10 uncu Maddesinin 3 üncü Fıkrasında yer alan "Organizatör ve katılımcı, destek kapsamındaki ödemelerini, Organizatör/Katılımcı şirketin veya şirket adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler.” hükmüne uygun olan durumlarda yapılan başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, organizatör veya katılımcı şirketin verdiği çekin/cirolu çekin hizmet alınan firma tarafından başka bir firma/kurum/kuruluşa cirolanarak ya da faktöring firmalarına verilerek alacağın devredildiği durumlarda başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter