İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-69 Sultani Çekirdeksiz ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzümlerin Kesim ve İhraç Tarihi

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/186-1317                                               Denizli, 23/07/2018
Konu: Sultani Çekirdeksiz ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzümlerin Kesim ve İhraç Tarihi

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-69)

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Çeşidi ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim ve İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu” tarafından Manisa ve Denizli'ye bağlı ilçelerdeki emsal teşkil edecek bağlarda yapılan incelemeler sonucunda;

Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidinin;

-22.07.2018 tarihinde kesimine,

-23.07.2018 tarihinde ihracatına,

Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm çeşidinin;

-01.08.2018 tarihinde kesimine,

-02.08.2018 tarihinde ihracatına,

karar verildiği bildirilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter