İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-68 Devlet Yardımları E-İmza Portalı Hk. (ÖNEMLİ !)

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2018/480-1310                                 Denizli, 20/07/2018
Konu: Devlet Yardımları E-İmza Portalı Hk. (ÖNEMLİ !)

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2018 - 68)

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere 30.04.2018 tarihinden itibaren tüm devlet yardımları başvuru dosyaları KEP aracılığı ile elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır. Üye firmalarımızın teknik nedenlerle sorun yaşamaları üzerine Yönetim Kurulumuz E-imza Portalı hizmetinin satın alınıp üye firmalarımızın hizmetine sunulmasını kararlaştırmıştır.

Denizli İhracatçılar Birliği web sitesi http://www.denib.gov.tr/ ana sayfasında bulunan Devlet Yardımları linkinin altında yer alacak portaldan sırasıyla;

1- Kullanıcı adı ve şifre edinilecektir. Müşterek imza sahibi firmalar için birden fazla kullanıcı tanımlanması mümkündür. Kullanıcı adı ve şifre bilgileri şahsi e-posta adresine gönderileceğinden kullanıcı adı ve şifre bilgisi almak için ilgili kişinin şahsi e-posta adresi kullanılmalıdır.

2- Şifre ile birlikte gelen kılavuz kullanılarak gerekli kurulumlar yapılmalıdır.

3- Tüm evrak PDF formatında taranmalı ancak sıkıştırma programları kullanılmamalıdır. Tarama işleminden sonra imza işlemi yapılmalı, imzalanan dosyalar kaydedildikten sonra firmaya ait KEP adresi üzerinden Genel Sekreterliğimiz KEP adresine (denib@hs01.kep.tr) gönderilmelidir.

4- Bu platform münhasıran devlet yardımları işlemleri için kullanılmalıdır.

5- Bu platformun kullanılabilmesi için üye firmamızın Birliğimize cari aidat borcunun olmaması gerekmektedir.

İmza işlemlerini gösterir kılavuz ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : Kılavuz (23 Sayfa)