İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-66 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/184-1295                                             Denizli, 19/07/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-66)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2) Vietnam'a Bitkisel Ürün İhracatı

3) Rusya İkili Geçiş Belgeleri

4) Çin'e Gönderilecek İhracat Yüklemelerde Çin Gümrüğünün Yeni Uygulamaları

5) Malezya STA Tanıtım Faaliyetleri

6) İran'ın İthalat Yasaklamaları

7) Macaristan Ticaret Heyeti

8) Peru & Ekvator Ticaret Heyeti

9) Sri Lanka Sağlık Bakanlığının İhale Duyurusu

 

1) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Bakanlık'tan alınan bir yazıda, Organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesine ilişkin olarak, 834/2007/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran 2018/848/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 14 Haziran 2018 tarihli ve L150 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, anılan mevzuat değişiklikleri 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği, söz konusu mevzuata, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L.2018.150.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:150:TOC adresinden ulaşılabilmektedir.

 

2) Vietnam'a Bitkisel Ürün İhracatı

Bakanlık'tan alınan bir yazıda, ülkemizden Vietnam'a yaş ve kuru meyveler ile kuruyemiş ürünleri ihracatına ilişkin olarak ülkemizin söz konusu ülkeye bitkisel ürün ihraç etmesine izin verilen ülkeler listesine dahil edilmesine yönelik faaliyetler 2016 yılının Ekim ayından bu yana devam ettiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak Hanoi Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığımıza intikal eden ve bir örneği ilişikte yer alan yazıda; Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından alınan 25 Haziran 2018 tarihli notaya atıfta, ülkemizin mezkûr listeye dahil edildiği ifade edilmektedir.

Ek : Yazı Sureti

 

3) Rusya İkili Geçiş Belgeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 2018 yılında Türk taşımacılarında kullanılmak üzere Rusya makamlarından temin edilen 1.500 adet Rusya ilave geçiş belgelerinden 600 adedinin Temmuz ayı, 600 adedinin Ağustos ayı, 100'er adedinin ise Eylül, Ekim, Kasım ayları için Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde kullanıma açılmasının mezkur Yönerge'nin 25'inci maddesi gereğince uygun görüldüğü bildirilmektedir.

 

4) Çin'e Gönderilecek İhracat Yüklemelerde Çin Gümrüğünün Yeni Uygulamaları

Bakanlık'tan alınan bir yazıda, 01 Haziran 2018 tarihi itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük İdaresi tarafından, Çin'e gönderilen tüm yüklemelerde, ülkelere göre belirlenmiş bazı yeni bilgilerin konşimentoya yazılması zorunluluğu getirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Çin Gümrüğü'nün hassas olarak takip ettiği konu dahilinde Türkiye'den Çin'e deniz veya havayoluyla yapılacak ihracat gönderilerinde, gönderici ve alıcı firmaların MERSİS Numarası Ve Ticaret Sicil Numaralarının konşimentolara yazılma zorunluluğunun bulunduğu, bilgilerin eksik olması veya hiç olmaması durumunda yüklerin Çin deniz ve havalimanlarından çekilmesine izin verilmeyerek ek kontrollere tabi tutulabileceği ve gümrük cezası uygulanacağı hususlarının Çin Gümrüğü tarafından bildirildiği, bu kapsamda Çin'e ihracat yapacak firmalarımızın konuya gerekli hassasiyeti göstermesi ile çalıştıkları taşımacılık ve lojistik firmalarına gerekli bilgileri zamanında iletmelerinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Ek : UTİKAD'tan Alınan Yazı

 

5) Malezya STA Tanıtım Faaliyetleri

Bakanlık'tan alınan bir yazıda, ülkemizin Asya-Pasifik Bölgesi'nde Güney Kore'nin ardından ikinci, Güney Asya Bölgesi'nde ise ilk Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olma özelliğini taşıyan Türkiye - Malezya STA'sı 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara'da imzalandığı ve 01 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Anılan STA'nın yürürlüğe girişinin akabinde Malezya'ya ihracatımızda demir-çelik ürünleri başta olmak üzere bazı kalemlerde ciddi artış yaşandığı, ayrıca ihracatımızın ürün bazında çeşitlendiği görülmektedir. Ancak bu artışın ve çeşitlenmenin STA ile kazanılan pazara giriş avantajımızın tam kullanılması halinde daha da artabileceği, bu sebeple söz konusu Anlaşma ile elde edilen avantajların ihracatçılarımıza daha detaylı şekilde aktarılması gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda; STA bilgi notunun bir örneği ekte yer almaktadır.

Ek : Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Bilgi Notu

 

6) İran'ın İthalat Yasaklamaları

Bakanlık'tan alınan bir yazıda, İran ekonomisinin sene başından bu yana yaşanan döviz kuru dalgalanmalarından ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 08 Mayıs 2018 tarihinde Nükleer Anlaşma'dan çekildiğini açıklaması ile başlayan belirsizlik sürecinden olumsuz yönde etkilendiği ve İran Hükümeti'nin ülkeden döviz çıkışını engellemek üzere tedbirler almaya başladığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, İran basınında çıkan haberlere göre, İran'ın 1.339 kalem üründe gümrük vergilerini artırma ya da ithalatı yasaklama yoluna gitmeye hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından İran haber kaynaklarında yapılan araştırmalara atıfla, yasaklamaya tabi ürünlere ilişkin gayri resmi listeye ulaşıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu ürün listesi yazı ekinde iletilmektedir.

Ek : İthalatı Yasaklanan Ürünler Listesi

 

7) Macaristan Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Bakanlık koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 11-13 Eylül 2018 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte şehrine yönelik ticaret heyeti düzenleneceği, söz konusu organizasyonda İş Forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve Macaristan'a yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete; Otomotiv ve yan sanayii, Makine ve aksamları, Demir-Çelik, Elektrik-Elektronik (beyaz eşya, kablo ve teller, elektronik gereçler), Kimyevi maddeler ve mamulleri (plastik mamuller, kozmetik, temizlik ürünleri, ambalaj), Hazır giyim ve tekstil (hazır giyim, tekstil hammaddeleri, halı), Mücevher (altın, kıymetli/yarı kıymetli taşlar), Gıda (yaş meyve, kuru meyve), Mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmekle birlikte diğer sektörlerden de başvurular kabul edileceği, katılımcıların geçerli ve çoklu girişli Schengen vizesinin olması gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen üyelerimizin 10 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar https://goo.gl/tdYuyu internet bağlantısı üzerinden başvuru formlarını doldurmuş ve katılım ücretlerini yatırmış olmalarının gerektiği, Katılım ücreti, 750.- Avro olup, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercümanlık giderlerini karşılanacağı, ilgili tutarın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Euro hesabına (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödenerek ilgili dekontun melikeemiroglu@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesinin gerektiği bildirilmektedir.

Ek : Taslak Program

Ayrıntılı Bilgi: Melike EMİROĞLU KAPLAN

E-posta: melikeemiroglu@tim.org.tr Tel: 0 212 454 01 89

 

8) Peru & Ekvator Ticaret Heyeti

Bakanlık'tan alınan bir yazıda, Bakanlık koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile THY işbirliği ile 14-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Peru Cumhuriyeti ve Ekvator Cumhuriyeti'ne yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, başkentler Lima ve Kito'yu kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye-Peru ve Türkiye-Ekvator iş forumlarının yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete, inşaat malzemeleri, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makina cihaz ve parçaları, kimyasallar, otomotiv yan sanayi ve yedek parça, kauçuk ve kauçuktan eşya (lastik), pompa ve kompresörler, cam ve cam eşya, havalandırma, gıda, kuyumculuk ekipmanları, tekstil makinaları ve müteahhitlik, çikolata ve şekerleme makineleri, kozmetik, hijyen ürünleri, kağıt ürünleri, demir-çelik ürünleri, plastik ürünler, iplik/sentetik iplik, fındık, kuru meyve, traktör, kablo, transformatör, akü, medikal cihazlar, baharat, zeytinyağı, şekerli/çikolatalı mamulleri, bisküvi, seramik ve buzdolapları/soğutucular/dondurucular, makine (iş makineleri, madencilik makineleri, tarım makineleri, gıda üretimi ve ambalajlamada/etiketlemede kullanılabilen makineler) sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 30 firma temsilcisinden oluşacak heyetimize katılmak isteyen üyelerimizin en geç 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://goo.gl/4iNhCn adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 2.250-USD tutarındaki katılım ücretini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube Kodu: 282), (IBAN No: Tr63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına yatırmaları ve ödeme dekontunu mehmetcesuroglu@tim.org.tr adresine e-posta ile göndermelerinin gerektiği belirtilmektedir. (Tel: 0212 454 04 86). Ödeme dekontları ulaştıktan sonra katılım kesinleşmekte olup, etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcılarımızın katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır.

Ek : Heyet Taslak Programı

 

9) Sri Lanka Sağlık Bakanlığının İhale Duyurusu

Bakanlık'tan alınan bir yazıda, Sri Lanka Sağlık Bakanlığının 2018 ve 2019 yıllarında tedarik etmek istediği tıbbi malzeme için ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir.

Anılan ihale duyurusunda ihale açılan mal kalemleri ve teklif verme süreleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

Ek : İhale Duyurusu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter