İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-64 Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2018/162-1285                                                 Denizli, 17/07/2018

Konu: Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.

 


S İ R K Ü L E R

( UYG / 2018  - 64 )

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinden onaylanması ve vize edilmesini sağlayan bir sisteme ilişkin uygulamaya geçildiği 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği ve EUR.1 ve EUR - MED Dolaşım Belgelerinin ise 9 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceğinin hükme bağlandığı ifade edilmektedir

Yazının devamında, Avrupa Komisyonu'nun kendilerine gönderilen belgelerde (A.TR, EUR.1 ve EUR - MED) ıslak imzanın bulunmasının istendiği belirtilmekte olup, konuya ilişkin Avrupa Komisyonu ile görüşmelerin devam ettiği, ikinci bir talimata kadar mezkur belgelerin onay ve vize aşamasının mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirileceği ancak belgelerin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından gümrük memurlarınca "Gümrük Vizesi” kutusunun imzalanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter