İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-57 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/162-1159                                             Denizli, 12/06/2018
Konu: Çeşitli Konular


 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-57)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) AB Alabalık / Gözden Geçirme

2) Irak

3) Lübnan Tarafından Uygulanan İthalat Yasakları

4) Cezayir İthalat Yasakları

5) Nijerya Ticaret Heyeti

6) FICC - İsrail Alım Talebi

7) İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi'nde Yapılan Düzenleme

 

1) AB Alabalık / Gözden Geçirme

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemine ilişkin 20/7/2017 tarihinden bu yana yürütülen kısmi gözden geçirme soruşturması kapsamında 21/2/2018 tarihinde Komisyon tarafından "Nihai Karara Esas Oluşturacak Bulgular Raporu” yayımlandığı, söz konusu raporda yürütülen gözden geçirme soruşturmasının sonlandırılması ve Komisyonca hâlihazırda uygulanan önlemin yürürlükte kalmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, konuyla ilgili olarak 05/06/2018 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde karar metni yayınlandığı, karara göre söz konusu soruşturmanın Ege İhracatçı Birlikleri tarafından tüm Türk alabalık üreticilerinin faydalandığı destek miktarının azalmasına bağlı olarak yaptığı başvuru üzerine açıldığı, ancak yapılan inceleme sonucunda karada üretim yapan ve aynı baraj gölünde yalnızca bir tesisi olan üreticilerin 2016'da yapılan mevzuat değişikliğinden etkilenmediği, bu sebeple söz konusu değişikliğin tüm Türk alabalık üreticilerinin faydalandığı desteği azaltmadığı, değişiklik sebebiyle 2016 yılında verilen desteklerde düşüş yaşandığı ancak hem doğrudan destek miktarının artırılması hem de yeni destek kalemlerinin eklenmesi sebebiyle 2017 yılında verilen destek miktarının arttığı, 2016'da yaşanan düşüşün yapılan değişiklikler sonucunda telafi edildiği bildirilmiştir.

Bu itibarla söz konusu bulgular sonucunda, gözden geçirme soruşturmasına halihazırda uygulanan önlemlerde değişiklik yapılmaksızın son verilmiş olup, bahse konu karar ekte yer almaktadır.

Ek : Karar

 

2) Irak

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Irak'a gerçekleştirilen ihracat kapsamında Umm Qasr Limanında ihracatçılarımız tarafından son zamanlarda yaşanan sorunlara ilişkin olarak Bağdat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda aşağıda yer alan hususların ifade edildiği bildirilmektedir.

-Irak Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonundan Bağdat Ticaret Müşavirliğine şifahen iletilen bir bilgide, Umm Qasr gümrüklerinde herhangi bir yasağın söz konusu olmadığı, Mayıs başından itibaren Gümrükler Genel Komisyonunun Umm Qasr Limanının yönetiminin kontrolünü almasından bu yana federal gümrük kurallarının tam olarak uygulanmaya başlandığı, ihracatçıların yasal uygulamalara uygun hareket etmeleri halinde bir sıkıntı ile karşılaşmayacakları ifade edilmiştir. Ancak, basına yansıyan haberlerden ve Bağdat Müşavirliğine iletilen bilgilerden, söz konusu otorite değişikliğinin anılan liman gümrüklerinde eskiye nazaran uygulama değişikliklerine ve yığılmaların yaşanmasına neden olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir.

-Diğer taraftan, Gümrükler Genel Komisyonu tarafından 25/05/2018 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Umm Qasr Limanında yaşanan yığılmanın giderilmesine yönelik Irak Bakanlar Kurulunun 22/05/2018 tarihli ve 186 sayılı Kararı'na istinaden, 25/05/2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile 500.000 Irak Dinarı teminat karşılığında ithalatçılara konteynerlerini çıkarma hakkı tanınacağı ve belirtilen süre içerisinde ihracatçıların menşe şahadetnameleri ile faturalarını onaylatmaları ve uygunluk belgelerini almaları gerektiği bildirilmiştir.

-Bilindiği üzere, Irak mevzuatı uyarınca Irak'a ihraç edilecek eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesi ve faturanın ilgili ülkede bulunan Irak Ticaret Ataşesi tarafından onaylanması gerekmektedir (Onay için konşimento kopyasının ve uygunluk belgesinin bir örneğinin sunulması da şarttır). Anılan limanda yaşanan firma sorunları ile ilgili olarak ve Irak'a ihraç edilecek eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesi ve faturalar için konsolosluk onayı şartının kaldırılmasına yönelik Irak makamları nezdinde Bağdat Büyükelçiliği ve Müşavirliğince girişimlerde bulunulmaya devam edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan limanda söz konusu uygulama kaldırılana kadar ihracatçılarımızın ürünlerinin sevkinden önce istenen şartları yerine getirmelerinin ihracatımızda sorun yaşanmaması açısından önem arz ettiğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Umm Qasr Limanında bekleyen gemiler için ithalat lisansı işlemlerine ilişkin alınan tedbirler konusunda Irak Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yazının Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan İngilizce gayri resmi tercümesi ekte iletilmektedir.

Ek : Import License

 

3) Lübnan Tarafından Uygulanan İthalat Yasakları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen;

İthalatın yerel sanayi üzerinden haksız rekabete neden olduğu yönündeki şikayetler üzerine, 29 Mayıs 2018 tarihinde kamuyla paylaşılan Lübnan Bakanlar Kurulu Kararı ile, Türkiye menşeli belirli bisküvi ve gofret tarifeleri ile temizlik ürünleri ithalatına yasaklama getirildiği belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, söz konusu uygulamanın henüz yürürlüğe girmemiş olduğu, kararın önümüzdeki hafta Lübnan Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının beklendiği ve sorunun çözümüne yönelik Lübnanlı makamlar nezdinde TC. Ekonomi Bakanlığımız tarafından girişimlerde bulunulduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu karar kapsamında aynı zamanda her türlü hazırgiyim ürünlerinde tüm ülkelerden ithalatın kırmızı hatta çekilmek suretiyle sıkı denetime tabi tutulacağı ve 6309.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan kullanılmış elbise ithalatının sağlık ve çevreye yönelik zararları nedeniyle yasaklanmasının öngörüldüğü de ayrıca ifade edilmektedir.

 

4) Cezayir İthalat Yasakları

16/01/2018 tarih 2018-09 sayılı sirkülerimizle; Cezayir tarafından bir kısım ürün için ithalat yasağı uygulaması getirildiği bildirilmişti. Bu defa Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan konuya ilişkin güncel yazıda, 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ithalat yasağı getirilen ürünlerin listesi güncellenerek liste kapsamı ürün sayısının 877'ye yükseltildiği bildirilmekte olup, söz konusu liste ekte sunulmaktadır.

Ek : Yasak Listesi Mayıs 2018

 

5) Nijerya Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ve THY işbirliği ile 31 Temmuz - 02 Ağustos 2018 tarihleri arasında Nijerya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, Lagos'u kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye-Nijerya iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyette; petrokimya, demir-çelik, alüminyum, cam ve seramik ürünleri, tıbbi ilaçlar, otomotiv endüstrisi, endüstriyel tuz, hazır giyim ve tekstil, makine ve aksamları, inşaat malzemeleri, kâğıt ve karton ürünleri, iş ve maden makineleri, elektrik-elektronik, su ürünleri, şekerli ve çikolatalı mamuller ve meyve suları, ambalajlama sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, azami 40 firma temsilcisinden oluşacak heyete katılmak isteyen üyelerimizin en geç 06 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar "https://goo.gl/voP8JX" adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri, konaklama, toplantı, ve transfer işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 1.480-USD tutarındaki katılım ücretini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına yatırmaları ve ödeme dekontunu "mehmetcesuroglu@tim.org.tr" adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir (Telefon: 0212 454 04 86).

Ödeme dekontları ulaştıktan sonra katılım kesinleşmekte olup, etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcıların katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesinin yapılmadığı ifade edilmektedir.

Ek : Heyet Taslak Program

 

6) FICC - İsrail Alım Talebi

İlgi : 15.05.2018 Tarihli ve 2018-47 sayılı sirkülerimiz.

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)'nun e-posta iletisine atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren mezkûr federasyon üyesi 8 İsrail firmasının, Türkiye'deki ilgili firmalardan alım yapmayı talep ettiği belirtilmektedir.

Firma künyeleri ve taleplere ilişkin detayların yer aldığı, nüshaları ekte sunulan teklif notları çerçevesinde İsrailli firmaların;

- Elektrik-Elektronik, Yazılım,

- Gıda Ürünleri (Çikolata, Şekerleme, Kimyasal Tatlandırıcılar)

- Temizlik Ürünleri,

- Meyve Suları,

- Pastacılık Ürünleri,

- Tek Kullanımlık Medikal Ürünler,

ürün/ürün gruplarındaki alım talepleri kapsamında, aracı dış ticaret şirketleri olmaksızın doğrudan tedarikçi firmalarımız ile bağlantı kuracakları ve firmalar arası ilk temasın İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla sağlanacağı bildirilmiş olup, konuyla ilgili federasyon yetkilisinin (Ms. Yonat KEREN) irtibat bilgileri, bahse konu teklif notlarında ayrıca belirtilmiştir.

Ek : İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) - Teklif Notları

 

7) İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi'nde Yapılan Düzenleme

Türk Eximbank'tan alınan bir yazıda aynen; "TCMB kaynaklı Reeskont kredilerinin ihracat taahhüt kapatmalarında Irak, Libya ve Suriye'ye yapılacak ihracatlarla sınırlı olmak üzere 12 aylık ek süre verilmiştir. TCMB tarafından yapılan yeni düzenleme;

· 04.10.2016 tarihinden önce kullanılmış ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler kredilerini kapsamaktadır.

· Taahhüt edilen ihracatın Irak, Libya ve Suriye'ye yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,

· Son dört takvim yılı itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin ilgili belgelerden tespiti kaydıyla taahhüt kapatma süresi bitim tarihinden itibaren gerçekleştirilen ihracatın taahhüde sayılabilmesini teminen on iki aya kadar ek süre verilebilecektir. Bu ek sürenin ihracat taahhüt süresi dolduğu halde taahhüdünü gerçekleştiremeyen ve müeyyide uygulanmamış olan firmaları da kapsaması uygun görülmüştür.”

denilmektedir.

Ek : TCMB duyurusu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter V.