İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-47 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/138-995                                                Denizli, 15/05/2018
Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-47)

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları

1) GSP-Geriye Dönük Ödeme Prosedürleri

2) Süveyş Kanalını Geçen Ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere Yapılan İndirim

3) İran'a Taşımalar

4) FICC - İsrail Genel Sektörler Alım Talebi

5) St.Petersburg Ekonomi Forumu

6) China International Import Expo

7) CIFF 2018 Shanghai Milli Katılım Fuarı

 

1) GSP-Geriye Dönük Ödeme Prosedürleri

- Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda aynen;

"Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; 20 Nisan 2018 tarihinde ABD Federal Resmi Gazetesinde yayınlanan bir duyuruda ( https://www.federalregister.gov/documents/2018/04/20/2018-08411/renewal-of-the-generalized-system-of-preferences-gsp-and-retroactive-application-for-certain ) yenilenen ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin;

• 22 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği ve geriye dönük olarak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulamada kalacağı,

• Geriye dönük olarak yapılacak olan uygulaması hakkında bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu duyuruda; ithalatçılara ABD Gümrük ve Sınır Korumasının (CBP), GSP'nin tüketim için girilen veya depoda çekilen mallar için GSP gümrüksüz muamele taleplerini tekrar kabul edeceği, faizsiz olarak ödenen vergiler için GSP programının askıda olduğu dönem kapsamında talep edilecek iadeleri işleme koyacağı bildirilmektedir

Bahse konu duyuruda ayrıca;

• Automated Broker Interface (ABI) aracılığıyla Özel Program Göstergesi (SPI) kodu "A" kullanılarak tarife numarasına örnek olarak elektronik olarak dosyalanmış resmi ve gayri resmi girişlerin CBP tarafından otomatik olarak işleneceği ve iade için bir işlem yapılmasına gerek olmadığı,

• ABI olmayanlar ve ABI dosyalarına girişte SPI Kodu "A" içermeyen işlemler (https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/special-trade-legislation/generalized-system-preferences) için ise CBP' ye zamanında bir gümrük vergisi iadesi talebinde bulunması gerektiği,

• 19 Eylül 2018 tarihinin bu kapsamda olan başvurular için son tarih olarak verildiği,

• Bahse konu başvurular için SPI Kodu "A" içermeyen girişlerde, posta yolu ile yapılan işlemler ve resmi/resmi olmayan bagaj bildirimleri ile ilgili izlenmesi gereken prosedürlere https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/special-trade-legislation/generalized-system-preferences linkinde yer verildiği ifade edilmektedir.”

denilmektedir.

 

2) Süveyş Kanalını Geçen Ve Akabe Limanına Yönelen Gemilere Yapılan İndirim

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Süveyş Kanal Otoritesi'nin Süveyş Kanalı'nı transit geçen Akabe Limanı'na yönelen gemilere verilen teşvikler kapsamında;

- Akabe Limanı'nda bulunan kuru yük, gezinti ve konteyner gemilerine uygulanan kanal transit ücretlerinde %50 indirim sağlayan anlaşmayı Ürdün'le yenilemeyi kabul ettiği,

- Söz konusu indirimin sadece Ürdün bayrağı taşıyan gemilere değil Akabe Limanı'nda bulunan tüm gemilere uygulanacağı, belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda ayrıca, Mısır ve Ürdün arasındaki kesin ve karşılıklı anlaşmalar dâhilinde, Arap Köprüsü Denizcilik Şirketi'ne ( Arab Bridge Maritime Company ) ait gemilere verilen diğer teşviklerin de olabileceği, buna ilişkin olarak anılan şirketten bilgi temin edilebileceği ifade edilmektedir.

 

3) İran'a Taşımalar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, ülkemizden İran'a giden İran varışlı veya İran transit bazı araçlarda yer alan ve İsrail ile ilişkisi bulunan ürünler hakkında zaman zaman ortaya çıkan sorunların gerek nakliyatçı gerek ihracatçı firmalarımızı zor durumda bıraktığı, Tahran Ticaret Müşavirliğimizce yapılan gözlemlere göre, İran gümrük yetkililerinin konuyu Savcılığa aktarmaları halinde söz konusu araçların geri gönderilerek yüklerine el koyulması uygulamasına başvurulabildiği gibi, hem araçların hem yüklerin alıkonmasının da mümkün olabildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, konunun yasal çerçevesinin öğrenilmesini teminen Ticaret Müşavirliğimizce yapılan araştırmada, uygulamanın 19 Ekim 1992 tarihinde yürürlüğüne giren 20 Eylül 1992 tarihli "İsrail'e Karşı Yaptırıma Yönelik İslam Ülkeleri Ortak Kanunu”na dayandığı tespit edilmiştir.

Söz konusu kanunun gayriresmi tercümesi yapılmış olup, ihraç ürünlerimizin İran'a veya İran üzerinden diğer ülkelere taşınması konusunda dikkat edilmesinde fayda görülen hususları da içeren Müşavirliğimiz değerlendirmesinin de bulunduğu not ekte iletilmektedir.

Ek : Bilgi Notu

 

4) FICC - İsrail Genel Sektörler Alım Talebi

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)'nun bir iletisine atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren mezkûr federasyon üyesi 8 İsrail firmasının, Türkiye'deki ilgili firmalardan alım yapmayı talep ettiği belirtilmektedir.

Firma künyeleri ve taleplere ilişkin detayların yer aldığı, nüshaları ekte sunulan teklif notları çerçevesinde İsrailli firmaların;

- Donmuş Gıda Ürünleri,

- Elektrikli Mutfak ve Ev Aletleri,

- Baskı ve Ambalaj Makineleri

- Medikal Cihazlar,

- Ev Tekstili ve Konfeksiyon

- Hurma

- Tarım-Bahçe Sulama Ekipmanları

ürün/ürün gruplarındaki alım talepleri kapsamında, aracı dış ticaret şirketleri olmaksızın doğrudan tedarikçi firmalarımız ile bağlantı kuracakları ve firmalar arası ilk temasın İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla sağlanacağı bildirilmiş olup, konuyla ilgili federasyon yetkilisinin (Ms.Yonat KEREN) irtibat bilgileri, bahse konu teklif notlarında ayrıca belirtildiği ifade edilmektedir.

Ek : FICC Teklif Notları

 

5) St.Petersburg Ekonomi Forumu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 21 Ekim 2017 tarihinde imzalanan Türk-Rus Hükümetler arası Karma Ekonomi Komisyonu 15. Dönem Toplantısı Protokolü'nde Rusya Federasyonu tarafınca ülkemizin 24-26 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF) davet edildiği ve ülkemizce SPIEF 2018'e etkin ve güçlü bir şekilde katılım sağlanmasının arzu edildiğinin kayda geçirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu etkinlik kapsamında Türkiye'nin ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı ve Türk şirketlerinin anılan organizasyonunda yer alması içim yakın bir şekilde çalışması hususunun da Türk tarafının teklifi olarak belirtildiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, konu Foruma Sayın Bakanımızın iştirakleri de gündemdedir.

 

6) China International Import Expo

İstanbul Maden ve Metaller (İMMİB) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; 05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek olan China International Import Expo (CIIE 2018) fuarına yönelik olarak İMMB Genel Sekreterliğince milli katılım organizasyonu düzenlendiği; tekstil, gıda, tüketici elektroniği, otomobil, yüksek teknoloji içeren ürünler, kişisel bakım ürünleri, ev eşyaları, hizmet sektörü gibi çok geniş bir yelpazede ürün ve hizmetlerin sergileneceği fuarın, Çin'in ilk İthalat Fuarı olma özelliği taşıdığı bildirilmektedir.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Mayıs 2017'de düzenlenen "Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu”nda yaptığı açıklama ile tarihi İpekyolu ticaretini canlandırmak ve bölge ülkelerindeki ticareti geliştirmek amacıyla 2018 yılından itibaren Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na ev sahipliği yapacaklarını duyurduğu ifade edilmektedir.

Şimdiye kadar 200 ülkenin katılımcı olarak başvurduğu ve 240 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek olan söz konusu fuarda Türk ihracatçılarının da hak ettiği yeri alması ve Türkiye'nin güçlü bir şekilde temsil edilmesinin önem arz ettiği; duyuruya ilişkin bilgilerin http://www.ikmib.org.tr/tr/cinde-duzenlenen-ilk-ithalat-fuari.html web sitesinde yayımlandığı; söz konusu fuarın T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından m² başına 2.099 TL tutarında desteklendiği belirtilmektedir.

Ek : Duyuru Metni

 

7) CIFF 2018 Shanghai Milli Katılım Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen; "Dünyanın dört bir yanından mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın almacıları bir araya getirmesi ile dikkatleri üstüne toplayan CIFF Çin Uluslararası Mobilya Fuarı milli katılım organizasyonu 2018 yılında Genel Sekreterliğimizce 4.kez gerçekleştirilecektir.

Shanghai/Çin Halk Cumhuriyeti'nde 10-13 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan söz konusu fuarda; klasik ve modern ev mobilyası başta olmak üzere, ofis, mutfak, bahçe mobilyaları, mobilya üretimi için gerekli hammaddeler, mobilya aksesuarları ve ev tekstili gibi ürünler sergilenecektir. CIFF Shanghai milli katılım fuarına katılacak firmalara, katılım metrekareleri oranında 11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Furniture China 2018 fuarında ürün sergileme alanı verilecektir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin ekteki başvuru formunu doldurarak 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01- 02 numaralarına fakslamaları veya agac@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.”

denilmektedir.

Bilgi için irtibat:

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şubesi

Seda TAŞDEMİR

Tel: 0212 454 05 54

Faks: 0212 454 05 01 - 02

Ekler :

1) CIFF 2018 Fuar Sirküleri

2) CIFF 2018 Başvuru Formu

3) CIFF 2018 Fuar Katılım Sözleşmesi

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter