İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-43 Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hk.

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/133-948                                               Denizli, 08/05/2018
Konu: Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-43)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2019 tarihinde bazı eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılmasına yönelik Komisyona sunulan AB ve ülkemiz talepleri Ek-1'de yer almaktadır. Söz konusu eşyadan herhangi birini üretimlerinde kullanıp ülkemizin de askıya alma başvurusunda bulunmasını talep eden veya bu eşyada üretimleri bulunduğu gerekçesiyle askıya alma taleplerine itiraz etmek isteyen firmalarımızın https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu linkinde "Askıya Alma Sistemi” başlığı altında yer alan yeni askıya alma/kota başvurusu ya da itiraz başvurusu formlarını doldurup en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar resmi bir yazı ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Benzer şekilde, Ek-2'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 11 Mayıs 2018 tarihine kadar taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletmelerinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.

 

Ek-1 : 1 Ocak 2019 tarihinde AB üyeleri veya ülkemiz tarafından askıya alınması/tarife kontenjanı açılması talep edilen eşyalar

Ek-2 : Hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyalar