İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-30 Madde Politikalarına İlişkin Talepler Ve Değerlendirmeler

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2018/84-613                                                 Denizli, 14/03/2018
Konu: Madde Politikalarına İlişkin Talepler Ve Değerlendirmeler

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-30)

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; ülkemizde üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdam dikkate alınarak yerli üreticileri ithalat baskısına karşı korumak, Ortak Gümrük Tarifesi'nden (OGT) kaynaklanan ara mamul ile nihai ürün gümrük vergisindeki farklılıkların etkisini azaltmak amacıyla ilave gümrük vergileri uygulandığı,

Söz konusu uygulamanın etkin bir şekilde yürütülebilmesini teminen sektörden gelen taleplerin önem arz ettiği; sanayicimizin aleyhine olan OGT kaynaklı hammadde, nihai ürün gümrük vergisi farklılıklarının giderilebilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; şikâyet konusu nihai ve ara mamulleri ve bahse konu eşyaya ait gümrük tarife istatistik pozisyonlarının ekte sunulan form vasıtasıyla en geç 22 Mart 2018 Perşembe mesai bitimine kadar TİM'e sektor@tim.org.tr e-posta adresine bildirilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : Görüş Formu