İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-121 Türkiye İran İş Forumu

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10098-10717               Denizli, 19/12/2018
Konu: Türkiye İran İş Forumu

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-121)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) aldıkları yazıya atfen; İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani' nin Türkiye resmi ziyaret vesilesiyle, DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi tarafından T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın onurlandırmalarıyla, "Türkiye-İran İş Forumu” nun 20 Aralık 2018 tarihinde saat 13:30'da Çankaya Köşkü Ankara'da düzenleneceği bildirilmektedir.

Taslak programı ekte sunulan söz konusu ziyaret çerçevesinde İran ile halihazırda yatırım ve ticari ilişkisi olan veya geliştirmek isteyen İhracatçı firmalarımızın 19 Aralık 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/824/12021 bağlantısında yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : Taslak Program

İletişim: Aziz Toprak, atoprak@deik.org.tr, 0212 339 50 29

Muhammed Ammash, mammash@deik.org.tr, 0212 339 50 43