İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-115 Rusya Etiketleme Uygulaması

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10084-10619                                                 Denizli, 05/12/2018
Konu: Rusya Etiketleme Uygulaması

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-115)

Sayın Üyemiz,

İlgi: 20.09.2018 tarih ve 10177 (2018-91) sayılı sirküler

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; ilgi de kayıtlı sirkülerimizde, Rusya Federasyonu tarafından ithalatta bazı ürünlerde tanımlama (identifikasyon) zorunluluğu getirildiği bildirilmiş ve konu ile ilgili hükümet talimatnamesinin gayri resmi çevirisi iletilmişti.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Moskova Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan bir örneği ekte yer alan bilgi notu iletilmektedir.

Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

EK : Bilgi Notu