İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-110 Türkiye Ürdün STA Hk.

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10071-10531                                                 Denizli, 21/11/2018
Konu: Türkiye Ürdün STA Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-110)

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20.11.2018 tarihli yazıda; 01 Mart 2011 tarihinden bu yana yürürlükte olan Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, Ürdün tarafının Türkiye'den tercihli rejim kapsamında ithal edilen ürünlerin yerel endüstrisini olumsuz etkilediğini ve olumsuz ekonomik koşullarını gerekçe göstererek, STA'nın fesih bildiriminin yapıldığı iletilmektedir.

Söz konusu fesih kararının öncesi ve sonrasında STA'nın devamı için T.C. Ticaret Bakanlığınca her düzeyde yoğun görüşme ve çabalarda bulunulduğu, ülkemizce önerilen tüm açılımlara ve esnekliklere rağmen Ürdün tarafının STA'yı iptal etmeyi tercih eder tutumundan geri adım atmadığının gözlemlendiği ve anlaşma zemininin tesis edilemediği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, T.C. Ticaret Bakanlığı'na intikal eden bilgilere göre; 01 Kasım 2018 tarihinde Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından Ürdün Sanayi ve Ticaret Odalarına STA'nın feshine ilişkin bir duyuru gönderildiği; söz konusu duyuruda, Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 Kasım 2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı ve anılan tarih itibariyle Türkiye'den ithal edilen mallar için STA kapsamında belirlenen tavizli gümrük vergileri yerine Dünya Ticaret Örgütü'nün "en çok gözetilen ulus” (MFN) vergilerinin tahsil edilmeye başlanılacağının belirtildiği; Ürdün tarafından uygulanmakta olan gümrük vergilerinin Gümrük İdaresinin aşağıda yer alan web sayfasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Ürdün Gümrük Tarifeleri:

https://services.customs.gov.jo/JCcits/sections.aspx

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter