İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2018-105 Türk Firmalarının Meksika' da Uğradığı Mağduriyet

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.2018/10067-10507                                                  Denizli, 14/11/2018
Konu: Türk Firmalarının Meksika da Uğradığı Mağduriyet

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2018-105)

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla, Meksiko Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya atıfla; Meksika'da yerleşik birtakım şahısların, Türkiye'deki şirketlerin ve / veya söz konusu şirketlerin başka bir ülkede ticari ilişkide bulunduğu yabancı şirketlerin e-posta hesaplarını ele geçirmek suretiyle, yabancı şirket adına firmalarımıza e-posta göndererek mal sevkiyatı için ödemeyi Meksika'daki bir hesap numarasına yapmalarını istedikleri, ödemenin yapılmasının akabinde paranın bankadan çekildiği ve bu yıl içerisinde iki firmamızın mağduriyet yaşadığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Meksika'da bazı bankaların hesap numarasını kontrol edip, hesap sahibini kontrol etmemesi nedeniyle, firmalarımızın ödeme yapılmasına ilişkin olarak başka bir şirket adına gönderilen e-posta mesajlarını ve hesap detaylarını ödemeyi gerçekleştirmeden evvel teyit etmelerinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter